Thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho Hệ thống Máy chủ Intel® SR9000MK4U

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000007796

14/07/2017

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm (PDF)icon
Thông số kỹ thuật sản phẩm kỹ thuật Hệ thống Máy chủ Intel® SR9000MK4U (TPS) cung cấp cho bạn các chi tiết kỹ thuật về kiến trúc chức năng và tập hợp các tính năng của Intel® Server Board. Nó cũng chứa các mã lỗi mà Intel® Server Board tạo ra.

Tên tập tin: D79128-003_SR9000MK4U_TPS_1.1. PDF
Kích thước: 4,04 MB
Ngày: tháng 2007
Xem xét lại: 1,1

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.