Hướng dẫn sử dụng Quick Start dành cho Intel® Server Board SE7320SP2 và Intel® Server Board SE7525GP2

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000007732

18/03/2019

Đây là hướng dẫn bắt đầu nhanh dành cho Intel® Server Board SE7320SP2 và SE7525GP2. Hướng dẫn này được chia thành hai tài liệu.

Hướng dẫn sử dụng Quick Start (PDF) phía trướcicon
Tên tập tin: c62032front. PDF
Kích thước: 8,27 MB
Ngày: 2004 Tháng 5
Sửa đổi tập tin: C62032-002

Mặt sau của hướng dẫn người dùng bắt đầu nhanh (PDF)icon
Tên tập tin: c620322back. PDF
Kích thước: 3,27 MB
Ngày: 2004 Tháng 5
Sửa đổi tập tin: C62032-002

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.