SATA DVD-ROM Có Thể Không Được Phát Hiện Với Linx* 5.1 Khi Cấu Hình Cổng SATA

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000007728

01/09/2017

Các triệu chứng:

Với Red Hat Enterprise Linux 5.1*, khi các cổng SATA được định cấu hình thành AHCI trong BIOS, một số SATA DVD-ROM chưa được thử nghiệm có thể không được phát hiện. Máy chủ có thể khởi động từ DVD cài đặt, nhưng khi chọn CD-ROM cục bộ như phương pháp cài đặt, màn hình hiện thông tin lỗi sau đây:

Không tìm thấy trình điều khiển
Không thể tìm thấy bất kỳ loại thiết bị nào cần thiết cho loại cài đặt này.
Bạn muốn sử dụng trình điều khiển bằng thủ công hay sử dụng ổ đĩa trình điều khiển?

Việc cài đặt có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các phương pháp khác như USB-DVD-ROM hoặc qua mạng, nhưng trong lúc khởi động hệ điều hành, bạn có thể thấy các thông tin lỗi tương tự như sau:

ata3.00: failed to set xfermode (err_mask=0x4)
ata3: COMRESET failed (errno=-16)

Sau khi HĐH khởi động, SATA DVD-ROM không được phát hiện.

Giải pháp:

Sử dụng ổ đĩa DVD-ROM từ danh sách phần cứng đã được thử nghiệm.

Hoặc bạn có thể thử giải pháp này. Các bước này giải quyết vấn đề về hiệu năng ổ cứng thấp khi SATA được đặt sang chế độ IDE.

Cấu hình chế độ SATA như IDE trong BIOS:

  1. Chọn Advanced (Nâng cao) > SATA Controller Configuration (Cấu hình Bộ điều khiển SATA).
  2. Đặt Bộ điều khiển SATA trên Bo mạch thành Enabled (Kích hoạt).
  3. Định cấu hình SATA thành IDE.

Nếu hệ điều hành đã được cài đặt, hãy chỉnh sửa tệp /boot/grub/grub.conf và thêm ide0=noprobe ide1=noprobe vào cuối mỗi dòng kernel /vmlinuz-... definition.

Nếu hệ điều hành chưa được cài đặt, hãy hoàn tất các bước sau để cài đặt Red Hat Enterprise Linux 5.1:

  1. Khởi động từ DVD cài đặt. Loại linux ide0=noprobe ide1=noprobe như tùy chọn khởi động.
  2. Tiếp tục cài đặt, sau khi các tệp được sao chép và khi có nhắc nhở khởi động lại lần đầu tiên, hãy nhấn Ctrl+Alt+F2 để chuyển sang bảng điều khiển văn bản.
  3. vi /mnt/sysimage/boot/grub/grub.conf.
  4. Ở cuối mỗi dòng của kernel /vmlinuz-...definition, gõide0=noprobe ide1=noprobe.
  5. Lưu grub.conf và nhấn Ctrl+F6 để chuyển về màn hình đồ họa.
  6. Khởi động hệ thống để hoàn thành cài đặt.