Mở Intel® Wireless Dock Manager

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000007686

14/07/2021

Bạn có thể mở Intel® Wireless Dock Manager sử dụng một trong các tùy chọn sau:

 • Mở từ biểu tượng thanh tác vụ.
  1. Trong thanh tác vụ, tìm biểu tượng: Intel® Wireless Dock Manager icon
  2. Nhấp chuột phải vào biểu tượng thanh tác vụ.
  3. Chọn tùy chọn Mở Intel® Wireless Dock Manager.
 • Tìm kiếm Intel Wireless Dock Manager màn hình Bắt đầu của Windows.
 • Chọn biểu tượng màn hình nền cho Intel Wireless Dock Manager.

  desktop icon