Phím tính năng cao cấp Intel® RAID tương thích với bộ điều khiển Intel® RAID và Intel® RAID Modules

Tài liệu

Khả năng tương thích

000007633

06/10/2017

Bạn có thể mua các khóa nâng cấp để cho phép các tính năng bổ sung. Hướng dẫn cài đặt chính cho các tính năng cao cấp của v. 2 Intel® RAID (PDF)

Sản phẩmMã lệnh và liên kết đến bộ điều khiển tương thích
Bộ nhớ đệm SSD Intel® RAID với I/O đường dẫn nhanhAXXRPFKSSD2
Quản lý mã hóa ổ đĩa Intel® RAIDAXXRPFKDE2
Intel® RAID nhanh chóng phục hồi ảnh chụp nhanhAXXRPFKSNSH2
Chính Intel® Embedded Server RAID Technology 2 SATA SW RAID kích hoạtRKSATA4R5

Khóa và tính năng đã bị ngừng. Hướng dẫn cài đặt cho khóa tính năng cao cấp Intel® RAID Phiên bản 1 (PDF) 

Sản phẩmMã lệnh và liên kết đến bộ điều khiển tương thích
Intel® RAID độ khả dụng caoAXXRPFKHA2
Bộ nhớ đệm SSD Intel® RAID với I/O đường dẫn nhanhAXXRPFKSSD
Quản lý mã hóa ổ đĩa Intel® RAIDAXXRPFKDE
Intel® RAID nhanh chóng phục hồi ảnh chụp nhanhAXXRPFKSNSH