Thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU7

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000007612

14/07/2017

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm (PDF)icon
Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU7 (BBU) là một phụ kiện tùy chọn cho các bộ điều khiển RAID đã chọn. BBU duy trì các nội dung của DIMM RAID nếu sức mạnh giảm xuống dưới đây thông số kỹ thuật. Nó đảm bảo rằng sau một sự cố điện năng hoặc sự kiện gây tử vong khác, tất cả dữ liệu trên bộ nhớ đệm RAID DIMM được xóa thành các ổ đĩa cứng.

Tài liệu này chỉ định các thành phần phần cứng chính, chương trình cơ sở và các yêu cầu tiện ích phần mềm dành cho Intel® RAID Smart Battery (AXXRSBBU7).

Tên tập tin: E70473001_AXXRSBBU7_TPS_10. PDF
Dung lượng: 211 KB
Ngày: ngày 2009 tháng 6
Xem xét lại: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*