Hướng dẫn sử dụng phần cứng dành cho Intel® Storage Expander RES3TV360

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000007583

13/11/2020

Hướng dẫn sử dụng phần cứng (PDF)icon
Hướng dẫn này có hướng dẫn cài đặt đầy đủ và thông số kỹ thuật cho Intel® Storage Expander RES3TV360.

Dung lượng: 745 KB
Ngày: ngày 2020 tháng 11
Xem xét lại: 2,1

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*

 

Các chủ đề liên quan
Chương trình cơ sở mới nhất dành cho Intel® Storage Expander RES3TV360
Hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm Intel RAID/bộ lưu trữ khác
Bạn cần trợ giúp về Intel RAID?