Thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho Intel® Entry Server Board SE7230NH1-E

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000007531

29/06/2017

Thông số kỹ thuật sản phẩm kỹ thuật này (TPS) cung cấp chi tiết về kiến trúc và bộ tính năng của Intel® Entry Server Board SE7230NH1-E.

Đối tượng mục tiêu cho tài liệu này là bất cứ ai muốn có được chi tiết về chiều sâu của Bo mạch máy chủ hơn so với những gì thường được cung cấp trong hướng dẫn người dùng của Bo mạch. Đây là một tài liệu kỹ thuật nhằm hỗ trợ người dân hiểu rõ và tìm hiểu thêm về các tính năng cụ thể của Bo mạch.

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩmicon
Tên tập tin: se7230nh1tps_1.4. PDF
Kích thước: 940.973 Bytes
Ngày: ngày 2006 tháng 10
Phiên bản tập tin: 1,4

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*

Thông tin có sẵn trong đặc điểm kỹ thuật sản phẩm này bao gồm:

Giới thiệu
Tổng quan về Bo mạch máy chủ
Kiến trúc chức năng
BIOS hệ thống
Quản lý nền tảng
Báo cáo lỗi và xử lý
Kết nối
Tuân thủ quy định sản phẩm
Thông tin hữu ích khác
Mẹo tích hợp và cách sử dụng
Bảng thuật ngữ của thuật ngữ
Danh sách tài liệu tham khảo
Thông số kỹ thuật của ngành được hỗ trợ