Giấy phép thành phần mã nguồn mở cho Phần Mềm Quản Lý Hệ Thống Intel®

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000007521

15/07/2017

Giấy phép nguồn mở (PDF)icon
Tài liệu này chứa một bản biên dịch giấy phép thành phần mã nguồn mở được sử dụng bởi Phần Mềm Quản Lý Hệ Thống Intel® và phần mềm liên quan của nó.

Tên tập tin: SMS_open_source_components_301111. PDF
Dung lượng: 653 KB
Ngày: ngày 2012 tháng 3

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*