Hướng dẫn tích hợp nhanh dành cho Intel® Integrated RAID Modules RMS3CC080/RMS3CC040

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000007483

12/05/2020

Hướng dẫn tích hợp nhanh (PDF)icon
Hướng dẫn này có hướng dẫn về cài đặt và sử dụng bộ điều khiển, tạo mảng RAID và cài đặt hệ điều hành cho Intel® Integrated RAID Modules RMS3CC040 và RMS3CC080.

 

Tên tập tin: H46893001_RMS3CC0x0_RMFBU5_QIG. PDF
Kích thước: 1,33 MB
Ngày: ngày 2014 tháng 8
Xem xét lại: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.