Danh sách bộ xử lý đã kiểm tra Intel® Server Board dòng S1200KP

Tài liệu

Khả năng tương thích

000007414

20/09/2017

Các Bộ xử lý Intel® sau đây được xác thực và đủ điều kiện để sử dụng với Intel® Server Board dòng S1200KP và S1200KPR.

Xử lý Đồ họa Có/Không
bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220 Không
bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225
bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230 Không
Intel® Xeon® xử lý E3-1235
bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240 Không
bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245
bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1260L
bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1270 Không
bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275
bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280V2 Không
Intel® Xeon® xử lý E3-1275V2
Intel® Xeon® xử lý E3-1270V2 Không
bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1265LV2
bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240V2 Không
Intel® Xeon® xử lý E3-1230V2 Không
Intel® Xeon® xử lý E3-1225V2
Intel® Xeon® xử lý E3-1220V2 Không
Bộ xử Celeron® Intel® G440
Bộ xử Celeron® Intel® G530
Bộ xử Celeron® Intel® G530T
Bộ xử Celeron® Intel® G540
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100T
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2102
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2105
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120T
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2125
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2130
Bộ xử Pentium® Intel® G620
Bộ xử Pentium® Intel® G620T
Bộ xử Pentium® Intel® G630
Bộ xử Pentium® Intel® G630T
Bộ xử Pentium® Intel® G840
Bộ xử Pentium® Intel® G850
Bộ xử Pentium® Intel® G860