Hướng dẫn cài đặt và cấu hình công nghệ Intel® vPro™ dành cho Các bo mạch Để bàn Intel® DQ67EP, DQ67OW và DQ67SW

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000007406

05/12/2017

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình công nghệ Intel® vPro™icon

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình công nghệ Intel® vPro™ nêu rõ các bước cho phép các tính năng của công nghệ Intel® vPro™ được hỗ trợ Các bo mạch Để bàn Intel®. Đối với Các bo mạch Để bàn Intel® DQ67EP, DQ67OW và DQ67SW, hướng dẫn này bao gồm mô tả về phần cứng được hỗ trợ và các tính năng công nghệ Intel vPro, cùng với các chi tiết thiết lập BIOS cho công nghệ Intel vPro và Intel® Active Management Technology (Intel® AMT).

Tên tập tin: Q67_vPro_Guide. PDF
Dung lượng: 1367 KB
Ngày: ngày 2011 tháng 9

Lưu ýCác tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.