Hướng dẫn sử dụng phần cứng dành cho Intel® Storage Expander RES3FV288

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000007371

13/10/2020

Hướng dẫn sử dụng phần cứng (PDF)icon
Hướng dẫn này cung cấp cho bạn hướng dẫn cài đặt hoàn chỉnh và thông số kỹ thuật cho Intel® Storage Expander RES3FV288.

Tên tập tin: H34798-004_RES3FV288_UG. PDF
Kích thước: 1,3 MB
Ngày: ngày 2020 tháng 10
Xem xét lại: 2,1

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

 

Các chủ đề liên quan
Chương trình cơ sở mới nhất dành cho Intel® Storage Expander RES3FV288
Hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm Intel RAID/bộ lưu trữ khác
Bạn cần trợ giúp về Intel RAID?