Thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho Intel® Server Board S5400SF và Intel® Server Board SR1560SF

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000007369

20/09/2017

Thông số kỹ thuật sản phẩm kỹ thuật Intel® Server Board S5400SF (TPS) cung cấp các chi tiết kỹ thuật về kiến trúc chức năng và bộ tính năng của Bo mạch máy chủ. Nó cũng chứa các mã lỗi được tạo ra bởi Bo mạch máy chủ. Intel® Server Board SR1560SF TPS chứa thông tin cụ thể cho nền tảng này.

S5400SFĐặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Sửa đổi 2,02
Ngày 2011 tháng 1
SR1560SFĐặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Sửa đổi 1,2
Ngày 2011 tháng 1

Sản phẩm errata, và thay đổi tài liệu và chỉnh sửa.

Cập nhật thông số kỹ thuậticon
Tên tập tin: S5400SF_MSU_May08. PDF
Dung lượng: 38 KB
Ngày: 2008 tháng 5

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*