Bộ xử lý được hỗ trợ cho hệ thống máy chủ cơ Intel® Entry Server Board SE7221BK1-E và Intel® SR1425BK1-E

Tài liệu

Khả năng tương thích

000007349

19/09/2017

Hệ thống máy chủ SR1425BK1-e Intel® Entry Server Board SE7221BK1 và Intel®-E được thiết kế để hỗ trợ các bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hoạt động với tốc độ Bus hệ thống 800 MHz và bộ xử lý® Celeron® D của Intel hoạt động với tốc độ Bus 533 MHz của hệ thống.

Bộ xử lý Intel® Pentium® 4

Cpu
Số
Tốc độ CPUCache
Kích thước
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 5403,20 GHz1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 5413,20 GHz1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 5503,40 GHz1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 5513,40 GHz1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 5703,80 GHz1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 6303,00 GHz2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 6403,20 GHz2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 6503,40 GHz2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 6603,60 GHz2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 6623,60 GHz2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 6703,80 GHz2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 6723,80 GHz2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520J2,80 GHz1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530J3,00 GHz1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540J3,20 GHz1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550J3,40 GHz1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560J3,60 GHz1 MB
 

Bộ xử lý Intel® Celeron® D

Cpu
Số
Tốc độ CPUCache
Kích thước
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335J2,80 GHz256 KB
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330J2,66 GHz256 KB
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325J2,53 GHz256 KB
 
Chủ đề liên quan
Thông số kỹ thuật sản phẩm và so sánh