Thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho gia đình Khung máy chủ Intel® P4000S

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000007231

12/07/2017

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm (PDF)icon
Tài liệu này mô tả thông số kỹ thuật của dòng Khung máy chủ Intel® P4000S, khung máy chủ được thiết kế cho các sản phẩm Intel® Server Board.

Tên tập tin: G22850006_P4000S_TPS_R1_5. PDF
Dung lượng: 3.681 KB
Ngày: ngày 2012 tháng 11
Xem xét lại: 1,5

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*