Hướng dẫn bắt đầu nhanh dành cho Intel® Server Board S1200RP

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000007164

13/07/2017

Hướng dẫn bắt đầu nhanh (PDF)icon
Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự tích hợp cho Intel® Server Board S1200RP. Bản sao vật lý của hướng dẫn này cũng được bao gồm trong các bo mạch và hệ thống.

Tên tập tin: 522970_G83551_002_S1200RP_QSUG. PDF
Kích thước: 6,52 MB
Ngày: 2013 tháng 5

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*