Danh sách tương thích backplane cho các bộ điều khiển Intel® RAID và Intel® RAID Modules

Tài liệu

Khả năng tương thích

000007104

20/06/2018

Do số lượng lớn các cấu hình có thể, nó không hữu ích trong danh sách mọi thiết bị đã được thử nghiệm về khả năng tương thích. Để xác minh khả năng tương thích cho thẻ của bạn, hãy sử dụng công cụ cấu hình máy chủ.

Nói chung, thế hệ thẻ RAID hiện tại chạy ở tốc độ 12Gb/giây, tương thích với bo mạch, Hệ thống và máy bay phản quang được thiết kế trong 2013 hoặc mới hơn, cũng có thể chạy ở tốc độ 12Gb/s.

Intel cung cấp nhiều bộ cáp để giúp tích hợp các sản phẩm RAID vào các hệ thống máy chủ Intel® cụ thể. Tham khảo các phụ tùng máy chủ, danh sách bộ phận và hướng dẫn cấu hình cho một máy chủ nhất định để biết mã lệnh bộ cáp.