Call of Duty 2* chơi được trên Chipset Di động Intel® GM965 Express

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000007098

15/04/2022

Call of Duty 2* chơi được trên Chipset Di động Intel® GM965 Express. Dựa trên thử nghiệm mở rộng, Intel gợi ý sử dụng các giá trị cài đặt trò chơi sau để có trải nghiệm tối ưu trong trò chơi này:

Tùy chọn đồ họa:

 • Chế độ video = 640x480
 • Tốc độ làm mới màn hình = 60 Hz
 • Tỷ lệ khung = Tiêu chuẩn
 • Bộ lọc kết cấu = Song tuyến
 • Chống bí danh = Tắt
 • Tùy chọn phương pháp kết xuất = DirectX 9
 • Độ sáng = 25%
 • Đồng bộ hóa mọi khung = Không
 • Tối ưu hóa cho SLI = Không
 • Bóng dáng = Không
 • Số lượng Đèn động= Bình thường
 • Làm mềm các cạnh khói = Tắt
 • Số lượng xác chết = Nhỏ

Cài đặt kết cấu:

 • Chất lượng kết cấu = Thủ công
 • Độ phân giải kết cấu = Bình thường
 • Độ phân giải bản đồ bình thường = Bình thường
 • Độ phân giải bản đồ thông số kỹ thuật = Bình thường

Bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất của Trình điều khiển đồ họa Intel® . Xem tệp README trình điều khiển để biết hướng dẫn cài đặt.

Chủ đề liên quan
Tối ưu hóa các trò chơi phổ biến để chơi trên Đồ họa Intel®