Khả năng tương thích hệ điều hành cho dòng Intel® Server Board S2600WT

Tài liệu

Khả năng tương thích

000007026

04/08/2020

Trang này có chứa một danh sách các hệ điều hành được thử nghiệm cho Intel® Server Board S2600WT cũng như Hệ thống Máy chủ Intel® các dòng dòng R1000WT và dòng R2000WT. Các hệ điều hành không được liệt kê dưới đây không được hỗ trợ bởi Intel® Server Board này hoặc Hệ thống Máy chủ Intel®.
 

Hệ điều hành

Loại thử nghiệm

Trung tâm dữ liệu Windows Server 2019 RTM * (LTSC)Khả năng tương thích và căng thẳng
Trung tâm dữ liệu Windows Server 2016 RTM (LTSC)Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Windows Server 2012 R2 *Khả năng tương thích và căng thẳng

Windows * Server 2016 tiêu chuẩn/Trung tâm dữ liệu

Khả năng tương thích và căng thẳng

Windows® 10 Pro/doanh nghiệp (Redstone 2 Build 1703)Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Red Hat Enterprise Linux * 8,1Khả năng tương thích và căng thẳng
Red Hat Enterprise Linux 8,0Khả năng tương thích và căng thẳng
Red Hat Enterprise Linux 7,8Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Red Hat Enterprise Linux 7,7Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Red Hat Enterprise Linux 7,6Khả năng tương thích và căng thẳng
Red Hat Enterprise Linux 7,5Khả năng tương thích và căng thẳng
Red Hat Enterprise Linux 7,4Khả năng tương thích và căng thẳng
SUSE * Linux Enterprise Server 15 SP1Khả năng tương thích và căng thẳng
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
SUSE Linux Enterprise Server 15Khả năng tương thích và căng thẳng
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3Khả năng tương thích và căng thẳng
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Ubuntu * 18.04.3-LTSCài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Ubuntu 18.04.2-LTSCài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Ubuntu 18.04.1Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Ubuntu 18,04Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Ubuntu 17,10Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Ubuntu 17,04Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Ubuntu 16.04.5Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Ubuntu 16.04.1Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Ubuntu 16,04Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
VMware ESXi * 7,0Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Bản Cập Nhật VMware ESXi 6,7 1Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
VMware ESXi 6,7Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích

Bản Cập Nhật VMware ESXi 6,5 2

Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Bản Cập Nhật VMware ESXi 6,5 1Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
FreeBSD * 12Cài đặt cơ bản
12,1 FreeBSDCài đặt cơ bản
11,2 FreeBSDCài đặt cơ bản
11,1 FreeBSDCài đặt cơ bản
CentOS * 8,1Cài đặt cơ bản
CentOS 8,0Cài đặt cơ bản
CentOS 7,6Cài đặt cơ bản
CentOS 7,5Cài đặt cơ bản
CentOS 7.4-1703Cài đặt cơ bản
CentOS 7.3-1611Cài đặt cơ bản
CentOS 7.2-1511Cài đặt cơ bản

 

Ghi chú
Khả năng tương thích và căng thẳngIntel hỗ trợ bạn cho các vấn đề liên quan đến việc cài đặt hoặc chức năng của Intel® Server Board cho các hệ điều hành được liệt kê ở trên, bất kể các bộ điều hợp và thiết bị ngoại vi được kiểm tra dưới hệ điều hành.
Cài đặt cơ bản và khả năng tương thíchIntel hỗ trợ và kiểm tra các trình điều khiển hệ điều hành sau cho một trong các bộ điều khiển tích hợp Intel® Server Board, khi nhà cung cấp bộ điều khiển cung cấp trình điều khiển theo yêu cầu.
Cài đặt cơ bảnIntel không cung cấp bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào cho các hệ điều hành mã nguồn mở được liệt kê ở trên. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề kỹ thuật hoặc khó khăn nào trong quá trình cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào bên trên, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng hệ điều hành nguồn mở tương ứng.