Phụ tùng, Danh sách bộ phận và Hướng dẫn cấu hình cho Bo mạch Máy chủ Intel® S5000PSL và Bo mạch Trạm làm việc Intel® S5000XVN

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000006961

13/07/2017

Hướng dẫn này liệt kê các phụ tùng, bộ phận và thông tin cấu hình sản phẩm dành cho Bo mạch Máy chủ Intel® S5000PSL và Bo mạch Trạm làm việc Intel® S5000XVN với khung máy chủ Intel phù hợp.

Phụ tùng, Danh sách bộ phận và Hướng dẫn cấu hình (PDF) biểu tượng
Tên tập tin: SL_Config_Guide_2_0.pdf
Dung lượng: 211,980 bytes
Ngày: tháng Tư năm 2010
Tập tin sửa đổi: 2.0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu đọc bằng Adobe Acrobat Reader