Hướng dẫn sử dụng cho Intel® 845G và chipset Intel® 845GL dành cho Intel® Extreme Graphics

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000006952

18/01/2018

Tài liệu này giải thích các tùy chọn cài đặt và cấu hình của Intel® Extreme Graphics Driver cho Intel® 845G và chipset Intel® 845GL dành cho các bản phát hành phiên bản trình điều khiển 11. x. Cài đặt và cấu hình thích hợp, đảm bảo trình điều khiển đang cung cấp hiệu năng đồ họa 2-D và 3-D cao nhất cho hệ thống của bạn.

Hướng dẫn sử dụngicon
Tên tập tin: setupguide. PDF
Kích thước: 570.874 Bytes
Ngày: 2002 tháng 5

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*