Cách truy cập hướng dẫn sử dụng cho PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® dành cho công nghệ Bluetooth® trong Windows * 7 và 8,1

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000006920

29/10/2020

Bạn phải cài đặt PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® cho công nghệ Bluetooth® để truy cập hướng dẫn. Để xem bạn đã cài đặt phần mềm Intel PROSet/Wireless cho công nghệ Bluetooth hay chưa, hãy làm theo các bước dành cho hệ điều hành của bạn.

Nhấp vào hoặc chủ đề để biết thêm chi tiết:

Windows 7 *
 1. Nhấp vào bắt đầu bảng điều khiển >.
 2. Nhấp vào chương trình và tính năng. Nếu PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® cho công nghệ Bluetooth được liệt kê, nó đã được cài đặt.
  Programs and Features
Windows 8,1 *
 1. Nhấn nút Windows .
 2. bảng điều khiển , sau đó chạm hoặc nhấp vào bảng điều khiển.
 3. Trong xem theo, chọn biểu tượng lớn và sau đó nhấn hoặc nhấp vào chương trình và tính năng. Nếu PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® cho công nghệ® Bluetooth được liệt kê, nó đã được cài đặt.
  view by large icons

Cách truy cập hướng dẫn sử dụng:

 1. Ở dưới cùng của màn hình, hãy nhấp vào biểu tượng® Bluetoothtrong khay tác vụ.
  task tray

 2. Nhấp vào mở cài đặt.
  Open Settings

 3. Nhấp vào tab thư mục dùng chung và đi đến dưới cùng của màn hình và nhấp vào cài đặt chia sẻ thư mục.
  Shared Folder tab

  Hướng dẫn sử dụng sẽ mở ra để cài đặt chia sẻ thư mục. Xem hướng dẫn sử dụng công nghệ Bluetooth® không dây.
  folder sharing settings

Các chủ đề liên quan
PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® dành cho công nghệ® Bluetooth
Các tính năng của PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® dành cho công nghệ® Bluetooth