Phần cứng và danh sách hệ điều hành được thử nghiệm dành cho máy chủ Intel® Modular và các mô-đun điện toán® Intel

Tài liệu

Khả năng tương thích

000006847

13/09/2017

Intel chỉ hỗ trợ các Intel® Modular Server với phần cứng trên phần cứng đã được thử nghiệm và danh sách hệ điều hành (THOL) được liệt kê dưới đây.
 

Intel® Modular Server
Hệ thống Intel® Modular Server MFSYS25
Hệ thống Intel® Modular Server MFSYS35
Intel® Compute Module MFS5000SI
Intel® Compute Module MFS5520VIR
Danh sách các hệ điều hành và phần cứng đã được thử nghiệm (PDF)icon
Dung lượng: 1.190 KB
Ngày: ngày 2012 tháng 10
Phiên bản tập tin: 3,6
Hệ thống Intel® Modular Server MFSYS25V2
Intel® Compute Module MFS5520VIR
Intel® Compute Module MFS2600KI
Danh sách các hệ điều hành và phần cứng đã được thử nghiệm (PDF)icon
Dung lượng: 127 KB
Ngày: ngày 2012 tháng 8
Phiên bản tập tin: 1,2
 
Ổ cứng và bộ nhớ
Intel® Compute Module MFS5520VIR trong Intel® Modular Server Hệ thống MFSYS25V2Intel® Compute module cuối cùng MFS5520VIR THOL (12-03-2013)icon
Dung lượng: 218 KB
Ngày: ngày 2014 tháng 12
Intel® Compute Module MFS2600KI trong Intel® Modular Server Hệ thống MFSYS25V2Intel® Compute module cuối cùng MFS2600KI THOL (12-03-2013)icon
Dung lượng: 61 KB
Ngày: ngày 2013 tháng 12
 

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*

 

Intel chỉ hỗ trợ Intel® Compute Module MFS5000SI và MFS5520VI với các hệ điều hành được liệt kê dưới đây.

Hệ điều hành

Loại thử nghiệm

Microsoft Windows 2003 doanh nghiệp * (32-bit), R2 SP2

Khả năng tương thích & Stress

Microsoft Windows 2003 doanh nghiệp * (64-bit), R2 SP2

Microsoft Windows 2008 doanh nghiệp * (32-bit)

Microsoft Windows 2008 doanh nghiệp R2 * (64-bit)

Máy chủ Microsoft Hyper-V 2008 * (64-bit)

Red Hat * Enterprise Linux dưới dạng 5,0 U4 BASIC kernel (64-bit)

SuSE * Linux Enterprise Server 11 kernel cơ bản (64-bit)

SCO * UnixWare 7.1.4

Tương thích

SCO * OpenServer Phiên bản 6

SCO * OpenServer bản phát hành 5,07

Máy chủ VMware * ESX 3,5 U4

Máy chủ VMware ESXi 3,5 U4

VMware * ESX 3,5 dành cho bộ lưu trữ MFSYS25/MFSYS35

VMware ESX 3.5 i cho bộ lưu trữ MFSYS25/MFSYS35

Máy chủ VMware * ESX 4,0

VMware ESXi Server 4,0

Red Hat Enterprise Linux với 5,0 U4 (32-bit)

Basic

SuSE Linux Enterprise Server 11 * kernel cơ bản (32-bit)

 

Intel chỉ hỗ trợ Intel® Compute Module MFS2600KI với các hệ điều hành được liệt kê dưới đây.

Hệ điều hành

Loại thử nghiệm

Microsoft Windows 2008 Enterprise * SP2 (64-bit)

Khả năng tương thích & Stress

Microsoft Windows 2008 Enterprise R2 (64-bit)

Máy chủ Microsoft Hyper-V 2008 R2 (64-bit)

Red Hat * Enterprise Linux với 6,2 U9 với KVM (64-bit)

SuSE * Linux Enterprise Server 11 SP2 với KVM (64-bit)

VMware * ESXi 5,0; ESX 4,1 U2; ESXi 4,1 U2

Microsoft Windows 2008 Enterprise * SP2 (32-bit)

Tương thích

Microsoft Windows 2003 Enterprise R2 SP2 (32-và 64-bit)

Red Hat * Enterprise Linux với tốc độ 6,2 KVM (32-bit)

SuSE * Linux Enterprise Server 11 với KVM (32-bit)

 

Vui lòng xem phần một trong danh sách phần cứng và hệ điều hành (THOL) được thử nghiệm để biết chi tiết về các phân loại thử nghiệm.
 

Báo cáo máy chủ
Thông tin về Microsoft WHQL
Báo cáo gửi bài kiểm tra chứng nhận Linux và Unix
 

Chứng nhận & thử nghiệm Microsoft Windows Server 2008 R2 * mở rộng hỗ trợ cho các phiên bản sau:
Microsoft Windows Server 2008 R2 * dành cho các hệ thống nhúng (tiêu chuẩn)
Microsoft Windows Server 2008 R2 * dành cho các hệ thống nhúng (doanh nghiệp)
Nền tảng Microsoft Windows Server 2008 R2 *
Tiêu chuẩn Microsoft Windows Server 2008 R2 *
Doanh nghiệp Microsoft Windows Server 2008 R2 *
Trung tâm dữ liệu Microsoft Windows Server 2008 R2 *
Máy chủ web của Microsoft Windows 2008 R2 *
Máy chủ Microsoft Windows HPC 2008 R2 *
Máy chủ doanh nghiệp Essential 2008 của Microsoft Windows *

Microsoft Windows Small Business Server 2011 * được tích hợp trên Windows Server 2008 R2 * và sử dụng trình điều khiển tương tự.