Danh sách phần cứng và hệ điều hành đã thử nghiệm cho các máy chủ mô-đun Intel® và mô-đun điện toán Intel®

Tài liệu

Khả năng tương thích

000006847

26/04/2024

Intel chỉ hỗ trợ Intel® Modular Server có phần cứng trong Danh sách Phần cứng và Hệ điều hành được Kiểm tra (THOL) được liệt kê bên dưới.

Intel® Modular Server
Intel® Modular Server Hệ thống MFSYS25
Intel® Modular Server MFSYS35 hệ thống
Mô-đun Điện toán Intel® MFS5000SI
Mô-đun Điện toán Intel® MFS5520VIR
Danh sách phần cứng và hệ điều hành đã thử nghiệm (PDF) icon
Dung lượng: 1,190 KB
Ngày: Tháng 10 năm 2012
Bản tập tin: 3.6
MFSYS25V2 hệ thống Intel® Modular Server
Mô-đun Điện toán Intel® MFS5520VIR
Mô-đun Điện toán Intel® MFS2600KI
Danh sách phần cứng và hệ điều hành đã thử nghiệm (PDF) icon
Kích thước: 127 KB
Ngày: Tháng Tám 2012
Bản sửa đổi tệp: 1.2

Ổ cứng và bộ nhớ
Mô-đun Điện toán Intel® MFS5520VIR trong hệ thống Intel® Modular Server MFSYS25V2 Mô-đun Điện toán Intel® MFS5520VIR Chung kết THOL (12-03-2013) icon
Kích thước: 218 KB
Ngày: Tháng 12 năm 2014
Mô-đun Điện toán Intel® MFS2600KI trong hệ thống Intel® Modular Server MFSYS25V2 Mô-đun Điện toán Intel® MFS2600KI Chung kết THOL (12-03-2013) icon
Dung lượng: 61 KB
Ngày: Tháng 12 năm 2013

Lưu ý: Tệp PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*

Intel chỉ hỗ trợ Mô-đun Điện toán Intel® MFS5000SI và MFS5520VI với các hệ điều hành được liệt kê dưới đây.

Hệ điều hành

Loại thử nghiệm

Microsoft Windows 2003 Enterprise* (32-bit), R2 SP2

Khả năng tương thích &; Ứng suất

Microsoft Windows 2003 Enterprise* (64-bit), R2 SP2

Microsoft Windows 2008 Enterprise* (32-bit)

Microsoft Windows 2008 Enterprise R2* (64-bit)

Microsoft Hyper-V Server 2008* (64-bit)

Red Hat* Enterprise Linux AS 5.0 U4 Nhân cơ bản (64-bit)

SuSE* Linux Enterprise Server 11 Nhân cơ bản (64-bit)

SCO* UnixWare 7.1.4

Tương thích

SCO* Bản phát hành OpenServer 6

SCO* OpenServer phát hành 5.07

Máy chủ VMware* ESX 3.5 U4

Máy chủ VMware ESXi 3.5 U4

VMware* ESX 3.5 cho bộ lưu trữ MFSYS25/MFSYS35

VMware ESX 3.5i cho Bộ lưu trữ MFSYS25/MFSYS35

Máy chủ VMware * ESX 4.0

Máy chủ VMware ESXi 4.0

Red Hat Enterprise Linux AS 5.0 U4 (32-bit)

Basic

SuSE Linux Enterprise Server 11* Nhân cơ bản (32-bit)

Intel chỉ hỗ trợ Mô-đun Điện toán Intel® MFS2600KI với các hệ điều hành được liệt kê bên dưới.

Hệ điều hành

Loại thử nghiệm

Microsoft Windows 2008 Enterprise* SP2 (64-bit)

Khả năng tương thích &; Ứng suất

Microsoft Windows 2008 Enterprise R2 (64-bit)

Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (64-bit)

Red Hat* Enterprise Linux AS 6.2 U9 với KVM (64-bit)

SuSE* Linux Enterprise Server 11 SP2 với KVM (64-bit)

VMware* ESXi 5.0; ESX 4.1 U2; ESXi 4.1 U2

Microsoft Windows 2008 Enterprise* SP2 (32-bit)

Tương thích

Microsoft Windows 2003 Enterprise R2 SP2 (32 và 64 bit)

Red Hat* Enterprise Linux AS 6.2 với KVM (32-bit)

SuSE* Linux Enterprise Server 11 với KVM (32-bit)

Vui lòng xem phần một trong danh sách phần cứng và hệ điều hành được kiểm tra (THOL) để biết chi tiết về phân loại thử nghiệm.

Báo cáo máy chủ
Thông tin WHQL của Microsoft
Báo cáo nộp thử nghiệm chứng nhận Linux và UNIX

Thử nghiệm &; chứng nhận Microsoft Windows Server 2008 R2* mở rộng hỗ trợ cho các phiên bản sau:
Microsoft Windows Server 2008 R2* cho hệ thống nhúng (Tiêu chuẩn)
Microsoft Windows Server 2008 R2* cho hệ thống nhúng (doanh nghiệp)
Nền tảng Microsoft Windows Server 2008 R2*
Tiêu chuẩn Microsoft Windows Server 2008 R2*
Microsoft Windows Server 2008 R2* doanh nghiệp
Trung tâm dữ liệu Microsoft Windows Server 2008 R2*
Máy chủ Web Microsoft Windows 2008 R2*
Máy chủ Microsoft Windows HPC 2008 R2*
Máy chủ Microsoft Windows Essential Business Server 2008*

Microsoft Windows Small Business Server 2011* được xây dựng trên Windows Server 2008 R2* và sử dụng cùng trình điều khiển.