Bộ nhớ hệ thống cho intel® để bàn Board D975XBX2

Tài liệu

Khả năng tương thích

000006828

29/06/2021

Tính năng bộ nhớ hệ thống
Bảng mạch có bốn khe cắm DIMM và hỗ trợ các tính năng bộ nhớ sau:

  • DIM 1,8V và 1,9 V DDR2 SDRAM
  • Không hỗ trợ các DIMS không khóa, một mặt hoặc hai mặt với hạn chế sau: Không hỗ trợ CÁC DIMS hai mặt với tổ chức x16
  • Tổng bộ nhớ hệ thống tối đa 8 GB
  • Tổng bộ nhớ hệ thống tối thiểu: 128 MB
  • DIM ECC và DIMS không phải ECC
  • Phát hiện sự hiện diện hàng loạt
  • DIM DDR2 800, DDR2 667 và DDR2 533 MHz SDRAM
Lưu ý

Tháo thẻ video PCI Express* x16 (điện x16 hoặc x8) trước khi cài đặt hoặc nâng cấp bộ nhớ để tránh bị nhiễu với cơ chế lưu giữ bộ nhớ.

Để hoàn toàn đáp ứng các thông số kỹ thuật của bộ nhớ DDR SDRAM hiện hành, bảng mạch phải có DIMS hỗ trợ cấu trúc dữ liệu Serial Presence Detect (SPD). Cấu trúc này cho phép BIOS đọc dữ liệu SPD và lập trình chipset để định cấu hình chính xác các cài đặt bộ nhớ để đạt hiệu năng tối ưu. Nếu bộ nhớ không SPD được cài đặt, BIOS sẽ cố định cấu hình chính xác cài đặt bộ nhớ. Hiệu suất và độ tin cậy có thể bị ảnh hưởng hoặc CÁC DIMS có thể không hoạt động dưới tần số được chỉ định.

 

Cấu hình DIMM được hỗ trợ
Bảng sau liệt kê các cấu hình DIMM được hỗ trợ.

 

Lưu ýBất kể loại DIMM được sử dụng, tần số bộ nhớ bằng hoặc ít hơn tần số Bus của hệ thống bộ xử lý. Ví dụ: nếu bộ nhớ DDR2 800 được sử dụng với bộ xử lý bus hệ thống 533 MHz, bộ nhớ sẽ hoạt động ở mức 533 MHz. Bảng dưới đây liệt kê tần số bộ nhớ làm việc kết quả dựa trên sự kết hợp của DIMS và bộ xử lý.

 

Loại DIMMTần số bus hệ thống bộ xử lýTần số bộ nhớ kết quả
DDR2 533800 MHz533 MHz
DDR2 5331066 MHz533 MHz
DDR2 667800 MHz667 MHz
DDR2 6671066 MHz667 MHz
DDR2 800800 MHz800 MHz
DDR2 8001066 MHz800 MHz

 

Bộ nhớ đã thử nghiệm

Bộ nhớ đã thử nghiệm của bên thứ ba xảy ra theo yêu cầu của nhà cung cấp bộ nhớ và được thử nghiệm tại vị trí bộ nhớ độc lập không phải là một phần của Phòng Thí nghiệm Kiểm tra Bộ nhớ Máy tính (CMTL) của Intel.

Bộ nhớ tự kiểm tra của nhà cung cấp
Intel cung cấp các nhà cung cấp bộ nhớ tham gia chương trình này với kế hoạch kiểm tra bộ nhớ phổ biến để sử dụng như một thanh toán cơ bản về độ ổn định của bộ nhớ. Bộ nhớ được liệt kê đã hoàn thành thử nghiệm do nhà cung cấp bộ nhớ hoặc Intel sử dụng gói kiểm tra này. Các số bộ phận này có thể không sẵn có trong suốt vòng đời sản phẩm.

Bảng dưới đây liệt kê các bộ phận đã qua thử nghiệm được thực hiện bằng chương trình Intel® Self Test cho Intel® Desktop Board D975XBX2.

Số bộ phận của nhà cung cấp mô-đun/mô-đunKích thước mô-đunTốc độ mô-đun (MHz)Độ trễ CL-tRCD-tRPECC hay không phải ECC?Tổ chức DIMMMã ngày của mô-đunSố bộ phận đã qua sử dụng/biên dịch
Quan trọng* CT12864AA667.16FD1 GB6675-5-5Không phải ECCDSx80650Micron* MT47H64M8B6
CT12872AA667.9FE quan trọng1 GB6675-5-5EccSSx80706Micron MT47H128M8HQ
CT12864AA80E.16FD quan trọng1 GB8005-5-5Không phải ECCDSx80644Micron MT47H64M8B6
CT25664AA667.16FE quan trọng2 GB6675-5-5Không phải ECCDSx80732Micron MT47H128M8HQ
CT12864AA667.8FE quan trọng1 GB6675-5-5Không phải ECCSSx80650Micron MT47H128M8HQ
CT3264AA667.4FD quan trọng256MB6675-5-5Không phải ECCSSx160604Micron MT47H32M16BN
CT6464AA667.4FD quan trọng256MB6675-5-5Không phải ECCSSx160604Micron MT47H32M16BN
CT12864AA53E.16FB quan trọng512 MB5334-4-4Không phải ECCDSx80644Micron MT47H64M8B6-37E
CT6464AA53E.8FD quan trọng512 MB5334-4-4Không phải ECCSSx80645Micron MT47H64M8B6-37E
CT6464AA80E.8FD quan trọng512 MB8005-5-5Không phải ECCSSx80610Micron MT47H64M8B6
CT6472AA667.9FB quan trọng512 MB6675-5-5EccSSx80612Micron MT47H64M8CB
CT6464AA667.8FB quan trọng512 MB6675-5-5Không phải ECCSSx80646Micron MT47H64M8B6
Hynix* HYMP512U64AP8-S5 AB1 GB8005-5-5Không phải ECCDSx80549Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A
Hynix HYMP564U64AP8-S5 AA512 MB8005-5-5Không phải ECCSSx80535Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A
Chân thực* KVR800D2N5/1G1 GB8005-5-5Không phải ECCDSx80125Elpida* E5108AHSE-8E-E
Micron MT16HTF12864AY-667A31 GB6675-5-5Không phải ECCSSx80508Micron MT47H64M8BT-3:A
Micron MT16HTF12864AY-667B31 GB6675-5-5Không phải ECCDSx80602Micron MT47H64M8CB-3:B
Micron MT16HTF12864AY-667D41 GB6675-5-5Không phải ECCDSx80650Micron MT47H64M8B6
Micron MT16HTF12864AY-80ED41 GB8005-5-5Không phải ECCDSx80610Micron MT47H64M8B6-25E:D
Micron MT16HTF12864AY-80ED41 GB8005-5-5Không phải ECCDSx80644Micron MT47H64M8B6
Micron MT18HTF12872AY-667B31 GB6675-5-5EccDSx80528Micron MT47H64M8CB
Micron MT8HTF12864AY-53EE11 GB5334-4-4Không phải ECCSSx80649Micron MT47H128M8HQ
Micron MT9HTF12872AY-667E11 GB6675-5-5EccSSx80706Micron MT47H128M8HQ
Micron MT8HTF12864AY-667E11 GB6675-5-5Không phải ECCSSx80650Micron MT47H128M8HQ
Micron MT8HTF12864AY-667E11 GB6675-5-5Không phải ECCSSx80650Micron MT47H128M8HQ
Micron MT16HTF25664AY-667E12 GB6675-5-5Không phải ECCDSx80732Micron MT47H128M8HQ
Micron MT16HTF25664AY-800E12 GB8006-6-6Không phải ECCDSx80716Micron MT47H128M8HQ
Micron MT4HTF3264AY-667B1256 MB6675-5-5Không phải ECCSSx160527Micron MT47H32M16CC-3:B
Micron MT4HTF3264AY-800D3256 MB8006-6-6Không phải ECCSSx160632Micron MT47H32M16BN
Micron MT4HTF3264AY-80ED3256 MB8005-5-5Không phải ECCSSx160611Micron MT47H32M16BN-25E:D
Micron MT4HTF3264AY-667D3256MB6675-5-5Không phải ECCSSx160604Micron MT47H32M16BN
Micron MT16HTF12864AY-53ED4512 MB5334-4-4Không phải ECCDSx80644Micron MT47H64M8B6-37E
Micron MT18HTF6472AY-667B4512 MB6675-5-5EccDSx80527Micron MT47H32M8BP
Micron MT8HTF6464AY-53ED7512 MB533 Không phải ECCSSx80645Micron MT47H64M8B6
Micron MT8HTF6464AY-667B3512 MB6675-5-5Không phải ECCSSx80542Micron MT47H64M8CB-3:B
Micron MT8HTF6464AY-667D7512 MB6675-5-5Không phải ECCSSx80646Micron MT47H64M8B6
Micron MT8HTF6464AY-80ED4512 MB8005-5-5Không phải ECCSSx80610Micron MT47H64M8B6-25E:D
Micron MT8HTF6464AY-80ED4512 MB8005-5-5Không phải ECCSSx80610Micron MT47H64M8B6
Micron MT9HTF6472AY-667B3512 MB6675-5-5EccSSx80528Micron MT47H64M8CB
Micron MT9HTF6472AY-667B3512 MB6675-5-5EccSSx80612Micron MT47H64M8CB
Micron MT4HTF6464AY-667E1512MB6675-5-5Không phải ECCSSx160708Micron MT47H64M16HR
Qi cái* HYS72T256020HU-3S-A2 GB6675-5-5EccDSX80638Qiundaa HYB18T1G800AF-3S
Samsung* M378T2953CZ3-CE61 GB6675-5-5Không phải ECCDSx80518Samsung K4T51083QC-ZCE6
Samsung M378T2953CZ3-CE71 GB8005-5-5Không phải ECCDSx80548Samsung K4T51083QC-ZCE7
Samsung M378T2953EZ3-CE61 GB6675-5-5Không phải ECCDSx80702Samsung K4T51083QE-ZCE6
Samsung M378T2953EZ3-CE71 GB8005-5-5Không phải ECCDSx80705Samsung K4T51083QE-ZCE7
Samsung M378T2953EZ3-CF71 GB8006-6-6Không phải ECCDSx80704Samsung K4T51083QE-ZCF7
Samsung M391T2953CZ3-CE71 GB8005-5-5EccDSx80548Samsung K4T51083QC-ZCE7
Samsung M391T5663DZ3-CE72 GB8005-5-5EccDSx80725Samsung K4T1G084QD
Samsung M378T3354CZ3-CE6256 MB6675-5-5Không phải ECCSSx160522Samsung K4T51163QC-ZCE6
Samsung M378T3354EZ3-CE6256 MB6675-5-5Không phải ECCSSx160704Samsung K4T51163QE-ZCE6
Samsung M378T3354EZ3-CE7256 MB8005-5-5Không phải ECCSSx160704Samsung K4T51163QE-ZCE7
Samsung M378T3354EZ3-CF7256 MB8006-6-6Không phải ECCSSx160705Samsung K4T51163QE-ZCF7
Samsung M378T6553CZ3-CE6512 MB6675-5-5Không phải ECCSSx80525Samsung K4T51083QC-ZCE6
Samsung M378T6553CZ3-CE7512 MB8005-5-5Không phải ECCSSx80548Samsung K4T51083QC-ZCE7
Samsung M378T6553EZ3-CE6512 MB6675-5-5Không phải ECCSSx80705Samsung K4T51083QE-ZCE6
Samsung M378T6553EZ3-CE7512 MB8005-5-5Không phải ECCSSx80705Samsung K4T51083QE-ZCE7
Samsung M378T6553EZ3-CF7512 MB8006-6-6Không phải ECCSSx160705Samsung K4T51083QE-ZCF7
Samsung M391T6553CZ3-CE7512 MB8005-5-5EccSSx80548Samsung K4T51083QC-ZCE7