Bảng dữ liệu dòng chipset Intel® 5000 dành cho bo mạch máy chủ Intel®

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000006792

08/03/2018

Bảng dữ liệu này cung cấp thông tin về các tính năng và thông tin quy định phổ biến đối với các bo mạch máy chủ® Intel và các bo mạch máy trạm Intel® sử dụng chipset Intel® 5000 Series.

Đây là tài liệu đồng hành với thông số kỹ thuật sản phẩm có sẵn cho từng Bo mạch máy chủ hoặc bo mạch máy trạm sử dụng trung tâm điều khiển bộ nhớ Intel® 5000 (MCH). Để hiểu đầy đủ về tất cả các tính năng của Bo mạch máy chủ hoặc máy trạm cụ thể sử dụng chipset này, bạn cần sử dụng cả bảng dữ liệu này và thông số kỹ thuật của sản phẩm có sẵn cho Intel® Server Board hoặc Bo mạch Trạm làm việc Intel® của bạn.

Bảng dữ liệu dòng Bo mạch máy chủ (PDF)icon
Tên tập tin: D38960-006. Pdf
Dung lượng: 2,53 KB
Ngày: ngày 2007 tháng 8
Xem xét lại: 1,3

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.