Danh sách bộ xử lý được thử nghiệm cho Intel® Server Board S3000AH và Hệ thống Máy chủ Intel® các gia đình SR1530AH

Tài liệu

Khả năng tương thích

000006759

14/02/2020

Intel chỉ hỗ trợ các bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống máy chủ® của Intel với các bộ xử lý được liệt kê trong bảng dưới đây.

c S3000AH, S3000AHLX, S3000AHV
Hệ thống máy chủ Intel® SR1530AH, SR1530AHLX, SR1530AHNA, SR1530AHLXNA

Nhấp vào số sSpec cho các thông số kỹ thuật sản phẩm và so sánh.

Bộ xử lý Intel® Xeon® 3200 Series7

sSpec #Tốc độ CPUCpu
Số
Tốc độ BusMFG-
Công nghệ
BướcCache
Kích thước
Gói
Loại
Ghi chú
SLACS2,66 GHzX32301066 MHz65 nmG08MB775 pin LGA7, 12
SL9UP2,40 GHzX32201066 MHz65 nmB38MB775 pin PLGA2, 7
SLACT2,40 GHzX32201066 MHz65 nmG08MB775 pin LGA7, 12
SL9UQ2,13 GHzX32101066 MHz65 nmB38MB775 pin PLGA2, 7
SLACU2,13 GHzX32101066 MHz65 nmG08MB775 pin LGA7, 12

 

Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 3000

sSpec #Tốc độ CPUCpu
Số
Tốc độ BusMFG-
Công nghệ
BướcCache
Kích thước
Gói
Loại
Ghi chú
SLACC2,66 GHz30701066 MHz65 nmB24MB775 pin PLGA1, 2, 8
SL9ZC2,66 GHz30701066 MHz65 nmB24MB775 pin PLGA1, 2, 8
SL9U22,66 GHz30701066 MHz65 nmB24MB775 pin PLGA1, 2
SLACD2,40 GHz30601066 MHz65 nmB24MB775 pin PLGA1, 2, 8
SL9ZH2,40 GHz30601066 MHz65 nmB24MB775 pin PLGA1, 2, 8
SL9TZ2,40 GHz30601066 MHz65 nmB24MB775 pin PLGA1, 2
SLABZ2,13 GHz30501066 MHz65 nmL22MB775 pin PLGA1, 2, 8
SL9VS2,13 GHz30501066 MHz65 nmL22MB775 pin PLGA1, 2, 8
SL9TY2,13 GHz30501066 MHz65 nmB22MB775 pin PLGA1, 2
SLAC21,86 GHz30401066 MHz65 nmL22MB775 pin PLGA1, 2, 8
SL9VT1,86 GHz30401066 MHz65 nmL22MB775 pin PLGA1, 2, 8
SL9TW1,86 GHz30401066 MHz65 nmB22MB775 pin PLGA1, 2

 

Intel® Core™ 2 bộ xử lý dành cho máy tính để bàn Quad

sSpec #Tốc độ CPUCpu
Số
Tốc độ BusMFG-
Công nghệ
BướcCache
Kích thước
Gói
Loại
Ghi chú
SLACQ2,66 GHzQ67001066 MHz65 nmG08MB775 pin LGA7, 11
SLACR2,40 GHzQ66001066 MHz65 nmG08MB775 pin LGA7, 11
SL9UM2,40 GHzQ66001066 MHz65 nmB38MB775 pin PLGA2, 7

 

Intel® Core™ 2 bộ xử lý cực đoan

sSpec #Tốc độ CPUCpu
Số
Tốc độ BusMFG-
Công nghệ
BướcCache
Kích thước
Gói
Loại
Ghi chú
SL9UL2,66 GHzQX67001066 MHz65 nmB38MB775 pin PLGA2, 7, 10
SL9S52,93 GHzX68001066 MHz65 nmB24MB775 pin PLGA1, 2, 3

 

Bộ xử lý lõi kép Pentium® Intel

sSpec #Tốc độ CPUCpu
Số
Tốc độ BusMFG-
Công nghệ
BướcCache
Kích thước
Gói
Loại
Ghi chú
SLA8X2,20 GHzE2200800 MHz65 nmM01MB775 pin LGA1, 5, 11
SLA8Y2,00 GHzE2180800 MHz65 nmM01MB775 pin LGA1, 11
SLA8Z1,80 GHzE2160800 MHz65 nmM01MB775 pin LGA1, 11
SLA3H1,80 GHzE2160800 MHz65 nmL21MB775 pin LGA1, 2, 9
SLA931,60 GHzE2140800 MHz65 nmM01MB775 pin LGA1, 11
SLA3J1,60 GHzE2140800 MHz65 nmL21MB775 pin LGA1, 2, 9

 

Bộ xử lý dành cho máy tính để bàn Intel® Core™ 2 Duo

sSpec #Tốc độ CPUCpu
Số
Tốc độ BusMFG-
Công nghệ
BướcCache
Kích thước
Gói
Loại
Ghi chú
SL9ZF2,66 GHzE67001066 MHz65 nmB24MB775 pin PLGA1, 2, 8
SL9S72,66 GHzE67001066 MHz65 nmB24MB775 pin PLGA1, 2
SL9ZL2,40 GHzE66001066 MHz65 nmB24MB775 pin PLGA1, 2, 8
SL9S82,40 GHzE66001066 MHz65 nmB24MB775 pin PLGA1, 2
SLA942,40 GHzE4600800 MHz65 nmM02MB775 pin LGA1, 5, 11
SLA952,20 GHzE4500800 MHz65 nmM02MB775 pin LGA1, 5, 11
SLA4T2,13 GHzE64201066 MHz65 nmB24MB775 pin LGA1, 2, 9
SLA972,13 GHzE64001066 MHz65 nmM02MB775 pin LGA1, 11
SL9T92,13 GHzE64001066 MHz65 nmL22MB775 pin PLGA1, 2, 8
SL9S92,13 GHzE64001066 MHz65 nmB22MB775 pin PLGA1, 2
SLA3F2,00 GHzE4400800 MHz65 nmL22MB775 pin LGA1, 2, 5, 9
SLA982,00 GHzE4400800 MHz65 nmM02MB775 pin LGA1, 2, 5, 9
SLA4U1,86 GHzE63201066 MHz65 nmB24MB775 pin LGA1, 2, 9
SL9TA1,86 GHzE63001066 MHz65 nmL22MB775 pin PLGA1, 2, 8
SL9SA1,86 GHzE63001066 MHz65 nmB22MB775 pin PLGA1, 2
SL9TB1,80 GHzE4300800 MHz65 nmL22MB775 pin PLGA1, 2, 5, 9

 

Bộ xử lý Intel® Pentium® D

sSpec #Tốc độ CPUCpu
Số
Tốc độ BusMFG-
Công nghệ
BướcCache
Kích thước
Gói
Loại
Ghi chú
SL9K73,60 GHz960800 MHz65 nmD02MBx2775 pin LGA4, 5, 6, 10
SL9AP3,60 GHz960800 MHz65 nmC12MBx2775 pin PLGA1, 2, 10
SL9K83,40 GHz950800 MHz65 nmD02MBx2775 pin LGA4, 5, 6, 10
SL9QQ3,40 GHz945800 MHz65 nmD02MBx2775 pin LGA4, 5, 10
SL9QB3,40 GHz945800 MHz65 nmC12MBx2775 pin PLGA10
SL95V3,40 GHz950800 MHz65 nmC12MBx2775 pin PLGA1, 2, 10
SL8WP3,40 GHz950800 MHz65 nmThi2MBx2775 pin PLGA1, 2, 10
SL94P3,40 GHz950800 MHz65 nmThi2MBx2775 pin PLGA1, 2, 10
SL9QR3,20 GHz935800 MHz65 nmD02MBx2775 pin LGA1
SL95W3,20 GHz940800 MHz65 nmC12MBx2775 pin PLGA1, 2, 10
SL8WQ3,20 GHz940800 MHz65 nmThi2MBx2775 pin PLGA1, 2, 10
SL94Q3,20 GHz940800 MHz65 nmThi2MBx2775 pin PLGA1, 2, 10
SL8CM3,20 GHz840800 MHz90 nmB01MBx2775 pin PLGA1, 2, 10
SL88R3,20 GHz840800 MHz90 nmInt1MBx2775 pin PLGA1, 10
SL9KA3,00 GHz925800 MHz65nmD02MBx2775 pin LGA4, 5
SL9D93,00 GHz925800 MHz65 nmC12MBx2775 pin PLGA 
SL95X3,00 GHz930800 MHz65 nmC12MBx2775 pin PLGA1, 2
SL8WR3,00 GHz930800 MHz65 nmThi2MBx2775 pin PLGA1, 2
SL94R3,00 GHz930800 MHz65 nmThi2MBx2775 pin PLGA1, 2
SL8CN3,00 GHz830800 MHz90 nmB01MBx2775 pin PLGA1, 2, 10
SL88S3,00 GHz830800 MHz90 nmInt1MBx2775 pin PLGA1, 10
SL9KB2,80 GHz915800 MHz65nmD02MBx2775 pin LGA4, 5
SL9DA2,80 GHz915800 MHz90 nmC12MBx2775 pin PLGA 
SL8WS2,80 GHz920800 MHz65 nmThi2MBx2775 pin PLGA1, 2
SL94S2,80 GHz920800 MHz65 nmThi2MBx2775 pin PLGA1, 2
SL8CP2,80 GHz820800 MHz90 nmB01MBx2775 pin PLGA1, 2
SL88T2,80 GHz820800 MHz90 nmInt1MBx2775 pin PLGA1
SL8ZH2,66 GHz805533 MHz90 nmB01MBx2775 pin PLGA1, 2


Bộ xử lý Intel® Pentium® Phiên bản cực kỳ3

 

sSpec #Tốc độ CPUCpu
Số
Tốc độ BusMFG-
Công nghệ
BướcCache
Kích thước
Gói
Loại
Ghi chú
SL9AN3,73 GHz9651066 MHz65 nmC14MB775 pin LGA3, 6, 10
SL94N3,46 GHz9551066 MHz65 nmThi2MB x 2775 pin LGA3, 6, 10

 

Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 Extreme Edition3

sSpec #Tốc độ CPUTốc độ BusMFG-
Công nghệ
BướcCache
Kích thước
Gói
Loại
Ghi chú
SL7Z43,73 GHz1066 MHz90nmN02 MB775 pin PLGA3, 10

 

Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 với tốc độ Bus 800 MHz của hệ thống

sSpec #Tốc độ CPUCpu
Số
Tốc độ BusMFG-
Công nghệ
BướcCache
Kích thước
Gói
Loại
Ghi chú
SL8PY3,80 GHz670800 MHz90 nmR02 MB775 pin PLGA2, 10
SL8Q93,80 GHz670800 MHz90 nmR02 MB775 pin PLGA2, 10
SL7Z33,80 GHz670800 MHz90 nmN02 MB775 pin PLGA2, 10
SL8J73,80 GHz 800 MHz90 nmE01 MB775 pin PLGA10
SL82U3,80 GHz570J800 MHz90 nmE01 MB775 pin PLGA10
SL7P23,80 GHz 800 MHz90 nmE01 MB775 pin PLGA10
SL9KD3,60 GHz661800 MHz65 nmD02 MB775 pin PLGA 
SL96H3,60 GHz661800 MHz65 nmC12 MB775 pin PLGA2
SL94V3,60 GHz661800 MHz65 nmThi2 MB775 pin PLGA2
SL8WF3,60 GHz661800 MHz65 nmThi2 MB775 pin PLGA2
SL8UP3,60 GHz660800 MHz90 nmR02 MB775 pin PLGA2
SL8PZ3,60 GHz660800 MHz90 nmR02 MB775 pin PLGA2
SL8QB3,60 GHz660800 MHz90 nmR02 MB775 pin PLGA2
SL8J63,60 GHz560J800 MHz90 nmE01 MB775 pin PLGA 
SL7Z53,60 GHz660800 MHz90 nmN02 MB775 pin PLGA 
SL7Q23,60 GHz560J800 MHz90 nmE01 MB775 pin PLGA 
SL7NZ3,60 GHz560J800 MHz90 nmE01 MB775 pin PLGA 
SL7L93,60 GHz560J800 MHz90 nmD01 MB775 pin PLGA 
SL7KN3,60 GHz560J800 MHz90 nmD01 MB775 pin PLGA 
SL7J93,60 GHz560J800 MHz90 nmD01 MB775 pin PLGA 
SL9KE3,40 GHz651800 MHz65 nmD02 MB775 pin LGA5, 9
SL96J3,40 GHz651800 MHz65 nmC12 MB775 pin PLGA2
SL94W3,40 GHz651800 MHz65 nmThi2 MB775 pin PLGA2
SL8WG3,40 GHz651800 MHz65 nmThi2 MB775 pin PLGA2
SL8Q53,40 GHz650800 MHz90 nmR02 MB775 pin PLGA2
SL7Z73,40 GHz650800 MHz90 nmN02 MB775 pin PLGA2
SL8PS3,40 MHz 800 MHz90 nmG11 MB775 pin PLGA 
SL8K43,40 GHz 800 MHz90 nmG11 MB775 pin PLGA 
SL7PY3,40 GHz550J800 MHz90 nmE01 MB775 pin PLGA 
SL7PZ3,40 GHz550J800 MHz90 nmE01 MB775 pin PLGA 
SL7L83,40 GHz550J800 MHz90 nmD01 MB775 pin PLGA 
SL7KM3,40 GHz550J800 MHz90 nmD01 MB775 pin PLGA 
SL8J53,40 GHz550J800 MHz90 nmE01 MB775 pin PLGA 
SL7J83,40 GHz550J800 MHz90 nmD01 MB775 pin PLGA 
SL9KF3,20 GHz641800 MHz65 nmD02 MB775 pin LGA5, 6
SL96K3,20 GHz641800 MHz65 nmC12 MB775 pin PLGA2
SL94X3,20 GHz641800 MHz65 nmThi2 MB775 pin PLGA2
SL8WH3,20 GHz641800 MHz65 nmThi2 MB775 pin PLGA2
SL8Q63,20 GHz640800 MHz90 nmR02 MB775 pin PLGA2
SL7Z83,20 GHz640800 MHz90 nmN02 MB775 pin PLGA2
SL8PR3,20 GHz 800 MHz90 nmG11 MB775 pin PLGA 
SL8K23,20 GHz 800 MHz90 nmG11 MB775 pin PLGA 
SL7PW3,20 GHz540J800 MHz90 nmE01 MB775 pin PLGA 
SL7PX3,20 GHz540J800 MHz90 nmE01 MB775 pin PLGA 
SL7LA3,20 GHz540J800 MHz90 nmD01 MB775 pin PLGA 
SL7KL3,20 GHz540J800 MHz90 nmD01 MB775 pin PLGA 
SL7J73,20 GHz540J800 MHz90 nmD01 MB775 pin PLGA 
SL8J23,20 GHz540J800 MHz90 nmE01 MB775 pin PLGA 
SL9KG3,00 GHz631800 MHz65 nmD02 MB775 pin LGA6
SL96L3,00 GHz631800 MHz65 nmC12 MB775 pin PLGA2
SL94Y3,00 GHz631800 MHz65 nmThi2 MB775 pin PLGA2
SL8WJ3,00 GHz631800 MHz65 nmThi2 MB775 pin PLGA2
SL8Q73,00 GHz630800 MHz90 nmR02 MB775 pin PLGA2
SL7Z93,00 GHz630800 MHz90 nmN02 MB775 pin PLGA2
SL8PQ3,00 GHz 800 MHz90 nmG11 MB775 pin PLGA 
SL8JZ3,00 GHz 800 MHz90 nmG11 MB775 pin PLGA 
SL7PU3,00 GHz531800 MHz90 nmE01 MB775 pin PLGA 
SL7KK3,00 GHz530J800 MHz90 nmD01 MB775 pin PLGA 
SL8HZ3,00 GHz531800 MHz90 nmE01 MB775 pin PLGA 
SL7J63,00 GHz530J800 MHz90 nmD01 MB775 pin PLGA 
SL8AB2,80 GHz 800 MHz90 nmN02 MB775 pin PLGA2
SL8PP2,80 GHz 800 MHz90 nmG11 MB775 pin PLGA 
SL7PR2,80 GHz520J800 MHz90 nmE01 MB775 pin PLGA 
SL7KJ2,80 GHz520J800 MHz90 nmD01 MB775 pin PLGA 
SL7J52,80 GHz520J800 MHz90 nmD01 MB775 pin PLGA 

 

Bộ xử lý lõi kép Intel® Celeron® dòng e1000

sSpec #Tốc độ CPUCpu
Số
Tốc độ BusMFG-
Công nghệ
BướcCache
Kích thước
Gói
Loại
Ghi chú
SLAR2

2,00 GHz

E1400800 MHz

65 nm

M0512 KBLGA77513
SLAQW1,60 GHzE1200800 MHz65 nmM0512 KBLGA77513

 

Trình tự 400 bộ xử lý Celeron® Intel®

sSpec #Tốc độ CPUCpu
Số
Tốc độ BusMFG-
Công nghệ
BướcCache
Kích thước
Gói
Loại
Ghi chú
SL9XL

2,00 GHz

440800 MHz

65 nm

512 KB775pin LGA13
SL9XN1,80 GHz430800 MHz

65 nm

512 KB775pin LGA13
SL9XP1,60 GHz420800 MHz

65 nm

512 KB775pin LGA13

 

Bộ xử lý Intel® Celeron® D

sSpec #Tốc độ CPUCpu
Số
Tốc độ BusMFG-
Công nghệ
BướcCache
Kích thước
Gói
Loại
Ghi chú
SL9BS3,20 GHz351533 MHz90 nmG1256 KB775 pin PLGA 
SL8HF3,20 GHz351533 MHz90 nmG1256 KB775 pin PLGA 
SL7TZ3,20 GHz351533 MHz90 nmE0256 KB775 pin PLGA 
SL8HP3,06 GHz345533 MHz90 nmG1256 KB775 pin PLGA 
SL7TQ3,06 GHz345J533 MHz90 nmE0256 KB775 pin PLGA 
SL9BR3,06 GHz346533 MHz90 nmG1256 KB775 pin PLGA 
SL8HD3,06 GHz346533 MHz90 nmG1256 KB775 pin PLGA 
SL7TY3,06 GHz346533 MHz90 nmE0256 KB775 pin PLGA 
SL8HN2,93 GHz340533 MHz90 nmG1256 KB775 pin PLGA 
SL7TP2,93 GHz340J533 MHz90 nmE0256 KB775 pin PLGA 
SL98X2,93 GHz341533 MHz90 nmG1256 KB775 pin PLGA 
SL8HB2,93 GHz341533 MHz90 nmG1256 KB775 pin PLGA 
SL7TX2,93 GHz341533 MHz90 nmE0256 KB775 pin PLGA 
SL7TN 2,80 GHz335J533 MHz90 nmE0256 KB775 pin PLGA 
SL8HM2,80 GHz335533 MHz90 nmG1256 KB775 pin PLGA 
SL7VT2,80 GHz335533 MHz90 nmE0256 KB775 pin PLGA 
SL98W2,80 GHz336533 MHz90 nmG1256 KB775 pin PLGA 
SL8H92,80 GHz336533 MHz90 nmG1256 KB775 pin PLGA 
SL7TW2,80 GHz336533 MHz90 nmE0256 KB775 pin PLGA 
SL98V2,66 GHz331533 MHz90 nmG1256 KB775 pin PLGA 
SL8H72,66 GHz331533 MHz90 nmG1256 KB775 pin PLGA 
SL7TV2,66 GHz331533 MHz90 nmE0256 KB775 pin PLGA 
SL8HL2,66 GHz330533 MHz90 nmG1256 KB775 pin PLGA 
SL7VS2,66 GHz330J533 MHz90 nmE0256 KB775 pin PLGA 
SL7TM2,66 GHz330J533 MHz90 nmE0256 KB775 pin PLGA 
SL8HK2,53 GHz325533 MHz90 nmG1256 KB775 pin PLGA 
SL7VR2,53 GHz325J533 MHz90 nmE0256 KB775 pin PLGA 
SL7TL2,53 GHz325J533 MHz90 nmE0256 KB775 pin PLGA 

 

Ghi chú
 1. Các bộ phận này hỗ trợ công nghệ bộ nhớ 64 Intel® Extended Memory (Intel® 64).
  Không bao gồm công nghệ siêu phân luồng.
  Hỗ trợ thực thi tính năng vô hiệu hóa bit (NX).
  Hỗ trợ công nghệ Intel® SpeedStep nâng cao.
  Đây là bộ xử lý lõi kép.
 2. Tuân thủ RoHS. Bộ xử lý có kết nối 2 cấp không chì và giải pháp nhiệt được dẫn không chì.
 3. S3000AH và S3000AHLX hỗ trợ các bộ xử lý phiên bản khắc nghiệt này. Không được hỗ trợ trên S3000AHV.
 4. Các bộ xử lý này hỗ trợ thông số kỹ thuật của 775_VR_CONFIG_05A (Mainstream).
 5. Những bộ phận này hỗ trợ công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao và trạng thái tạm dừng tăng cường.
 6. Các bộ phận này hỗ trợ Công Nghệ Ảo Hóa Intel®.
 7. Hỗ trợ các bộ xử lý này yêu cầu:
  Sửa đổi Bo mạch S3000AHLX (PBA D40858-206), S3000AH (PBA D40859-206), S3000AHV (PBA D52072-206) hoặc cao hơn.
  Phiên bản hệ thống SR1530AH/SR1530AHNA (TA D66619-003), SR1530AHLX/SR1530AHLXNA (TA D66621-003), SR1530HAHLX/SR1530HAHLXNA (TA D68879-004) hoặc cao hơn.
  Phiên bản BIOS R0035 hoặc cao hơn.
  Tất cả các phiên bản Bo mạch/hệ thống trước khi các PBA ở trên # ' s/TA # ' s không hỗ trợ các bộ xử lý này.
  Đây là bộ xử lý Quad-Core.
 8. Hỗ trợ các bộ xử lý này đòi hỏi phải chỉnh sửa BIOS R0035 hoặc cao hơn.
 9. Hỗ trợ các bộ xử lý này đòi hỏi phải chỉnh sửa BIOS R0039 hoặc cao hơn.
 10. Intel® Entry Server Chassis SC5299DP và SC5299BRP không hỗ trợ các bộ xử lý này.
 11. Hỗ trợ các bộ xử lý này đòi hỏi phải chỉnh sửa BIOS R0042 hoặc cao hơn.
 12. Hỗ trợ các bộ xử lý này đòi hỏi phải chỉnh sửa BIOS R0043 hoặc cao hơn.
 13. Hỗ trợ các bộ xử lý này đòi hỏi phải chỉnh sửa BIOS R0045 hoặc cao hơn.