Bộ nhớ hệ thống cho Intel® để bàn Board DG965RY

Tài liệu

Khả năng tương thích

000006750

28/06/2021

Tính năng bộ nhớ hệ thống
Bảng mạch có bốn khe cắm DIMM và hỗ trợ các tính năng bộ nhớ sau:

  • DIM DDR2 SDRAM 1,8V (chỉ) có liên hệ mạ vàng
  • Không hỗ trợ các DIMS không khóa, một mặt hoặc hai mặt với hạn chế sau: Không hỗ trợ CÁC DIMS hai mặt với tổ chức x16
  • Tổng bộ nhớ hệ thống tối đa 8 GB sử dụng DDR2 667 hoặc DDR2 533 DIM
  • Tổng bộ nhớ hệ thống tối đa 4 GB sử dụng DDR2 800 DIMS
  • Tổng bộ nhớ hệ thống tối thiểu: 512 MB
  • DIM không phải ECC
  • Phát hiện sự hiện diện hàng loạt
  • DIM DDR2 800, DDR2 667 hoặc DDR2 533 MHz SDRAM
  • DDR2 800 DIMS với thời gian SPD chỉ 5-5-5 hoặc 6-6-6 (tCL-tRCD-tRP)
Lưu ýCần có tối thiểu 512 MB bộ nhớ hệ thống để kích hoạt đầy đủ cả đồ họa trên bo mạch và công cụ quản lý.

 

Lưu ýĐể hoàn toàn đáp ứng các thông số kỹ thuật của bộ nhớ DDR SDRAM hiện hành, bảng mạch phải có DIMS hỗ trợ cấu trúc dữ liệu Serial Presence Detect (SPD). Cấu trúc này cho phép BIOS đọc dữ liệu SPD và lập trình chipset để định cấu hình chính xác các cài đặt bộ nhớ để đạt hiệu năng kiểm duyệt tối ưu. Nếu bộ nhớ không SPD được cài đặt, BIOS sẽ cố định cấu hình chính xác cài đặt bộ nhớ. Hiệu suất và độ tin cậy có thể bị ảnh hưởng hoặc CÁC DIMS có thể không hoạt động dưới tần số được chỉ định.

 

Cấu hình DIMM được hỗ trợ
Bảng sau liệt kê các cấu hình DIMM được hỗ trợ.

Loại DIMMCông nghệ SDRAMDIMM nhỏ nhất có thể sử dụng (một DIMM một mặt x16)DIMM có thể sử dụng lớn nhất (một DIMM hai mặt x8)Dung lượng tối đa với bốn di động hai mặt x8 giống nhau
DDR2 533256 Mbit128 MB512 MB2 GB
DDR2 533512 Mbit256 MB1 GB4 GB
DDR2 5331 Gbit512 MB2 GB8 GB
DDR2 667256 Mbit128 MB512 MB2 GB
DDR2 667512 Mbit256 MB1 GB4 GB
DDR2 6671 Gbit512 MB2 GB8 GB
DDR2 800256 Mbit128 MB512 MB2 GB
DDR2 800512 Mbit256 MB1 GB4 GB

 

Lưu ýBất kể loại DIMM được sử dụng, tần số bộ nhớ bằng hoặc ít hơn tần số Bus của hệ thống bộ xử lý. Ví dụ, nếu bộ nhớ DDR2 667 được sử dụng với bộ xử lý bus hệ thống 533 MHz, bộ nhớ sẽ hoạt động ở mức 533 MHz. Bảng dưới đây liệt kê tần số bộ nhớ kết quả dựa trên sự kết hợp của DIMS và bộ xử lý.

 

Loại DIMMTần số Bus hệ thống bộ xử lýTần số bộ nhớ kết quả
DDR2 533533 MHz533 MHz
DDR2 533800 MHz533 MHz
DDR2 5331066 MHz533 MHz
DDR2 667533 MHz533 MHz
DDR2 667800 MHz667 MHz
DDR2 6671066 MHz667 MHz
DDR2 800533 MHz533 MHz
DDR2 800800 MHz800 MHz
DDR2 8001066 MHz800 MHz

 

Bộ nhớ đã thử nghiệm

Bộ nhớ đã thử nghiệm của bên thứ ba xảy ra theo yêu cầu của nhà cung cấp bộ nhớ. Bộ nhớ được thử nghiệm tại một ngôi nhà bộ nhớ độc lập không phải là một phần của Intel - Phòng Thí nghiệm Kiểm tra Bộ nhớ Máy tính (CMTL).

Bộ nhớ tự kiểm tra của nhà cung cấp
Intel cung cấp cho các nhà cung cấp bộ nhớ kế hoạch kiểm tra bộ nhớ phổ biến để dùng để kiểm tra độ ổn định của bộ nhớ. Bộ nhớ được liệt kê ở đây đã được nhà cung cấp bộ nhớ hoặc Intel hoàn thành thử nghiệm sử dụng gói kiểm tra này. Các số bộ phận này có thể không sẵn có trong suốt vòng đời sản phẩm.

Bảng dưới đây liệt kê các phần đã qua thử nghiệm sử dụng chương trình Intel® Self Test cho Intel® Desktop Board DG965RY.

Số bộ phận của mô-đun/Nhà cung cấp mô-đunKích thước mô-đunTốc độ mô-đun (MHz)Độ trễ CL-tRCD-tRPECC hay không phải ECC?Tổ chức DIMMMã ngày của mô-đunSố bộ phận được sử dụng/số bộ phận biên dịch
Quan trọng* CT12864AA53E.16FB1 GB5334-4-4Không phải ECCDSx80644Micron* MT47H64M8B6
CT12864AA53E.8FE quan trọng1 GB5334-4-4Không phải ECCSSx80648Micron MT47H128M8HQ
CT12864AA667.16FB quan trọng1 GB6675-5-5Không phải ECCDSx80602Micron MT47H64M8CB-3:B
CT12864AA667.16FD quan trọng1 GB6675-5-5Không phải ECCDSx80650Micron MT47H64M8B6
CT12864AA80E.16FD quan trọng1 GB8005-5-5Không phải ECCDSx80645Micron MT47H64M8B6
CT12864AA80E.16FD quan trọng1 GB8005-5-5Không phải ECCDSx80610Micron MT47H64M8B6-25E:D
CT25664AA667.16FE quan trọng2 GB6675-5-5Không phải ECCDSx80652Micron MT47H128M8HQ
CT3264AA667.4FB quan trọng256 MB6675-5-5Không phải ECCSSx160527Micron MT47H32M16CC-3:B
CT3264AA80E.4FD quan trọng256 MB8006-6-6Không phải ECCSSx160646Micron MT47H32M16BN
CT12864AA667.8FE quan trọng512 MB5334-4-4Không phải ECCDSx80651Micron MT47H128M8HQ
CT25664AA53E.16FE quan trọng512 MB5334-4-4Không phải ECCDSx80651Micron MT47H128M8HQ
CT6464AA53E.4FE quan trọng512 MB5334-4-4Không phải ECCSSx160648Micron MT47H64M16HR
CT6464AA53E.8FD quan trọng512 MB5334-4-4Không phải ECCSSx80645Micron MT47H64M8B6
CT6464AA667.4FE quan trọng512 MB6675-5-5Không phải ECCSSx160708Micron MT47H64M16HR
CT6464AA667.4FE quan trọng512 MB6675-5-5Không phải ECCSSx160708Micron MT47H64M16HR
CT6464AA667.4FE quan trọng512 MB6675-5-5Không phải ECCSSx160708Micron MT47H64M16HR
CT6464AA667.8FB quan trọng512 MB6675-5-5Không phải ECCSSx80543Micron MT47H64M8CB-3:B
CT6464AA80E.8FD quan trọng512 MB8005-5-5Không phải ECCSSx80610Micron MT47H64M8B6-25E:D
CT6464AA80E.8FD quan trọng512 MB8005-5-5Không phải ECCSSx80610Micron MT47H64M8B6
CT6464AA80E.8FD quan trọng512 MB8005-5-5Không phải ECCSSx80610Micron MT47H64M8B6
Hynix* HYMP512U64AP8-S5 AB1 GB8005-5-5Không phải ECCDSx80549Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A
Hynix HYMP564U64AP8-S5 AA512 MB8005-5-5Không phải ECCSSx80535Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A
Dịch vụ Theo Ý* KVR800D2N5/1G1 GB8005-5-5Không phải ECCDSx80125Elpida* E5108AHSE-8E-E
Chân thực KVR800D2N5/1G1 GB8005-5-5Không phải ECCDSx8N/aMicron MT47H64M8B6-25E:d
Thiết bị chuyển phát KVR800D2N5/512512 MB8005-5-5Không phải ECCSSx8N/aMicron MT47H64M8B6-25E:d
Micron MT16HTF25664AY-80EE12 GB8005-5-5Không phải ECCDSx80718Micron MT47H128M8HQ
Micron MT16HTF12864AY-53ED41 GB5334-4-4Không phải ECCDSx80621Micron MT47H64M8B6
Micron MT16HTF12864AY-53ED41 GB5334-4-4Không phải ECCDSx80620Micron MT47H64M8B6
Micron MT16HTF12864AY-53ED41 GB5334-4-4Không phải ECCDSx80644Micron MT47H64M8B6
Micron MT16HTF12864AY-667A31 GB6675-5-5Không phải ECCSSx80508Micron MT47H64M8BT-3:A
Micron MT16HTF12864AY-667B31 GB6675-5-5Không phải ECCDSx80602Micron MT47H64M8CB-3:B
Micron MT16HTF12864AY-80ED41 GB8005-5-5Không phải ECCDSx80610Micron MT47H64M8B6-25E:D
Micron MT16HTF12864AY-80ED41 GB8005-5-5Không phải ECCDSx80645Micron MT47H64M8B6
Micron MT16HTF25664AY-53EE11 GB6675-5-5Không phải ECCSSx80651Micron MT47H128M8HQ
Micron MT8HTF12864AY-53EE11 GB5334-4-4Không phải ECCSSx80648Micron MT47H128M8HQ
Micron MT8HTF12864AY-667D11 GB6675-5-5Không phải ECCSSx80651Micron MT47H128M8HQ
Micron MT8HTF12864AY667D41 GB6675-5-5Không phải ECCDSx80650Micron MT47H64M8B6
Micron MT16HTF25664AY-667E12 GB6675-5-5Không phải ECCDSx80652Micron MT47H128M8HQ
Micron MT16HTF25664AY-800E12 GB8006-6-6Không phải ECCDSx80716Micron MT47H128M8HQ
Micron MT16HTF25664AY-800EE12 GB8005-5-5Không phải ECCDSx80716Micron MT47H128M8HQ
Micron MT4HTF3264AY-53ED3256 MB5334-4-4Không phải ECCSSx160612Micron MT47H32M16BN
Micron MT4HTF3264AY-53ED3256 MB5334-4-4Không phải ECCSSx160605Micron MT47H32M16BN
Micron MT4HTF3264AY-667B1256 MB6675-5-5Không phải ECCSSx160527Micron MT47H32M16CC-3:B
Micron MT4HTF3264AY-667D3256 MB6675-5-5Không phải ECCSSx160604Micron MT47H32M16BN
Micron MT4HTF3264AY-800D3256 MB8006-6-6Không phải ECCSSx160646Micron MT47H32M16BN
Micron MT4HTF3264AY-800D3256 MB8006-6-6Không phải ECCSSx160646Micron MT47H32M16BN
Micron MT4HTF3264AY-80ED3256 MB8005-5-5Không phải ECCSSx160611Micron MT47H32M16BN-25E:D
Micron MT4HTF6464AY-53EE1512 MB5334-4-4Không phải ECCSSx160648Micron MT47H64M16HR
Micron MT4HTF6464AY-667E1512 MB6675-5-5Không phải ECCSSx160708Micron MT47H64M16HR
Micron MT4HTF6464AY-667E1512 MB6675-5-5Không phải ECCSSx160708Micron MT47H64M16HR
Micron MT4HTF6464AY-667E1512 MB6675-5-5Không phải ECCSSx160708Micron MT47H64M16HR
Micron MT8HTF6464AY-53ED7512 MB5334-4-4Không phải ECCSSx80610Micron MT47H64M8B6
Micron MT8HTF6464AY-53ED7512 MB5334-4-4Không phải ECCSSx80645Micron MT47H64M8B6
Micron MT8HTF6464AY-667B3512 MB6675-5-5Không phải ECCSSx80542Micron MT47H64M8CB-3:B
Micron MT8HTF6464AY-667D7512 MB6675-5-5Không phải ECCSSx80646Micron MT47H64M8B6
Micron MT8HTF6464AY-667D7512 MB6675-5-5Không phải ECCSSx80604Micron MT47H64M8B6
Micron MT8HTF6464AY-80ED4512 MB8005-5-5Không phải ECCSSx80610Micron MT47H64M8B6-25E:D
Micron MT8HTF6464AY-80ED4512 MB8005-5-5Không phải ECCSSx80610Micron MT47H64M8B6
Micron MT8HTF6464AY-80ED4512 MB8005-5-5Không phải ECCSSx80610Micron MT47H64M8B6
Samsung* M378T2953CZ3-CE61 GB6675-5-5Không phải ECCDSx80518Samsung K4T51083QC-ZCE6
Samsung M378T2953CZ3-CE71 GB8005-5-5Không phải ECCDSx80548Samsung K4T51083QC-ZCE7
Samsung M378T2953EZ3-CE61 GB6675-5-5Không phải ECCDSx80702Samsung K4T51083QE-ZCE6
Samsung M378T2953EZ3-CE71 GB8005-5-5Không phải ECCDSx80705Samsung K4T51083QE-ZCE7
Samsung M378T2953EZ3-CF71 GB8006-6-6Không phải ECCDSx80704Samsung K4T51083QE-ZCF7
Samsung M378T3354CZ3-CE6256 MB6675-5-5Không phải ECCSSx160522Samsung K4T51163QC-ZCE6
Samsung M378T3354EZ3-CE6256 MB6675-5-5Không phải ECCSSx160704Samsung K4T51163QE-ZCE6
Samsung M378T3354EZ3-CE7256 MB8005-5-5Không phải ECCSSx160704Samsung K4T51163QE-ZCE7
Samsung M378T3354EZ3-CF7256 MB8006-6-6Không phải ECCSSx160705Samsung K4T51163QE-ZCF7
Samsung M378T6553CZ3-CE6512 MB6675-5-5Không phải ECCSSx80525Samsung K4T51083QC-ZCE6
Samsung M378T6553CZ3-CE7512 MB8005-5-5Không phải ECCSSx80548Samsung K4T51083QC-ZCE7
Samsung M378T6553EZ3-CE6512 MB6675-5-5Không phải ECCSSx80705Samsung K4T51083QE-ZCE6
Samsung M378T6553EZ3-CE7512 MB8005-5-5Không phải ECCSSx80705Samsung K4T51083QE-ZCE7
Samsung M378T6553EZ3-CF7512 MB8006-6-6Không phải ECCSSx160705Samsung K4T51083QE-ZCF7
WINTAC* 39138284C; W310081 GB8005-5-5Không phải ECCDSx80631Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die
WINTAC 39128284C; W31007512 MB8005-5-5Không phải ECCSSx80631Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die