Cài đặt phần mềm Intel® Wireless Bluetooth® software

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000006742

26/03/2021

Nhấp vào hoặc các chủ đề để mở rộng nội dung:

Cài đặt

Để cài đặt phần mềm:

 1. Tải xuống phần mềm Intel® Wireless Bluetooth® Software.
 2. Nhấp đúp vào tệp phần mềm để bắt đầu cài đặt.

Khi trình hướng dẫn cài đặt bắt đầu, trình hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các bước sau:

 1. Trên trang Chào mừng, nhấp Tiếp theo. Trang này có thể xuất hiện hai lần. Nếu có, nhấp tiếp theo lần nữa.
 2. Đọc thỏa thuận cấp phép, chấp nhận nó và nhấp vào Tiếp theo.
 3. Trên trang Thư mục đích, bạn có thể chọn một đích mới hoặc sử dụng mặc định. Cài đặt mặc định là "C:\Program Files\Intel\Bluetooth."
 4. Nhấp vào Cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt. Tiến trình cài đặt hiển thị.
 5. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, nhấp vào Hoàn tất.

Sau khi cài đặt, ứng dụng có thể được khởi chạy từ menu biểu tượng khay công® Bluetooth trong khu vực khay hệ thống.

Cài đặt tĩnh lặng
Tải xuống Phần mềm Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Quản trị viên CNTT.

Có thể thực hiện cài đặt tĩnh lặng với các tùy chọn lệnh dưới đây:

/qn cho biết cài đặt yên tĩnh - không có popups

– msiexec /i "Intel Bluetooth.msi" /qn
– Setup/qn (Lưu ý: /i không áp dụng cho setup.exe hoặc auto sơ cấp)
– autoa/qn

Sửa chữa

Để sửa chữa:

 1. Mở Bảng Điều khiển.
 2. Nhấp vào Chương trình và Tính năng. Gỡ cài đặt hoặc thay đổi màn hình hiển thị chương trình.
 3. Nhấp chuột phải vào Phần® Không dây Intel® Bluetooth,nhấp vào Sửachữa và làm theo hướng dẫn.
 4. Để hoàn tất quá trình sửa chữa, hãy khởi động lại hệ thống. Các thay đổi có hiệu lực sau khi hệ thống khởi động lại.
Loại bỏ

Để gỡ cài đặt phần mềm:

 1. Mở Bảng Điều khiển.
 2. Nhấp vào Chương trình và Tính năng. Gỡ cài đặt hoặc thay đổi màn hình hiển thị chương trình.
 3. Nhấp chuột phải vào Intel® Wireless Bluetooth®, nhấp vào Thay đổi,sau đó nhấp vào Xóa và làm theo hướng dẫn.
 4. Để hoàn tất quá trình gỡ cài đặt, hãy khởi động lại hệ thống của bạn.
Nâng cấp

Để thực hiện nâng cấp, chọn một trong các tùy chọn sau:

 • Chạy gói trình cài đặt có phiên bản phần mềm mới nhất và làm theo hướng dẫn trình hướng dẫn phần mềm.
 • Gỡ cài đặt phiên bản phần mềm bạn có trên hệ thống của mình.
 • Khởi động lại máy tính cá nhân của bạn và chạy gói trình cài đặt có phiên bản mới nhất của phần mềm.

 

Chủ đề liên quan
Tải xuống phần® bluetooth không dây Intel® mềm