Hướng dẫn sử dụng Intel® Management Engine BIOS Extension (Intel® MEBX) dành cho các nền tảng dòng chipset Intel® dòng 7/Intel® PCH

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000006720

12/07/2017

Hướng dẫn sử dụng Intel® MEBX dành cho chipset Intel® dòng 7 (PDF)icon
Tài liệu này mô tả cách cấu hình Intel® Management Engine BIOS Extension (Intel® MEBX) cho nền tảng dòng chipset Intel® dòng 7/Intel® PCH với Intel® AMT 8,0. Hướng dẫn sử dụng này chủ yếu dành cho các quản trị viên công nghệ thông tin (CNTT) và tích hợp hệ thống có kinh nghiệm trong việc lắp đặt máy tính phức tạp và cài đặt mạng. Hướng dẫn này không dành cho khán giả nói chung.

Tên tập tin: Intel_MEBX_User_Guide_for_7Series. PDF
Dung lượng: 19.301 KB
Ngày: ngày 2011 tháng 12

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*