Thông số kỹ thuật sản phẩm cho gia đình Bo mạch Trạm làm việc Intel® S5520SC

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000006689

11/09/2017

Thông số kỹ thuật sản phẩm kỹ thuật này cung cấp các tính năng, chức năng và kiến trúc cấp cao cho dòng Bo mạch Trạm làm việc Intel® S5520SC.

Bo mạch Trạm làm việc Intel® hoặc hệ thống
S5520SCĐặc điểm kỹ thuật sản phẩm (PDF)icon
Tên tập tin: E39530010_S5520SC_TPS_R1_7. PDF
Dung lượng: 3.037 KB
Ngày: 2010 tháng 5
Phiên bản tập tin: 1,7
SC5650SCWSĐặc điểm kỹ thuật sản phẩm (PDF)icon
Tên tập tin: E81822002_SC5650SCWS_TPS_R1_2. PDF
Dung lượng: 3.340 KB
Ngày: ngày 2010 tháng 4
Phiên bản tập tin: 1,2

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*

Cập nhật thông số kỹ thuật
Tài liệu này bao gồm các thay đổi về thông số kỹ thuật, làm rõ, errata và thay đổi tài liệu. Nó được dành cho các nhà sản xuất hệ thống phần cứng và các nhà phát triển phần mềm của các ứng dụng, Hệ điều hành hoặc công cụ.

Cập nhật thông số kỹ thuật (PDF) icon
Dung lượng: 191 KB
Ngày: ngày 2012 tháng 7