Không có video và hai tiếng bíp trong quá trình khởi động để Các bo mạch Để bàn Intel®

Tài liệu

Xử lý sự cố

000006669

13/09/2017

Vấn đề là gì?

Các bo mạch Để bàn Intel® các bộ xử lý hỗ trợ với đồ họa Intel® HD sẽ không khởi động đúng nếu tất cả những điều sau đây là đúng:

  • Bộ xử lý cài đặt không bao gồm hỗ trợ cho Công Nghệ Ðồ Họa Intel®.
  • Bạn đã cắm màn hình vào đầu nối đồ họa trên bo mạch trên bảng điều khiển mặt sau.
  • Bạn chưa cài đặt thẻ đồ họa bổ ích.

Trong tình huống này, sẽ không có video được hiển thị trên màn hình và bạn sẽ nghe thấy hai tiếng bíp.
 

Cách khắc phục

Để khắc phục sự cố này, bạn có thể cài đặt và sử dụng thẻ đồ họa bổ trợ hoặc cài đặt bộ xử lý có hỗ trợ đồ họa Intel® HD.

Để biết danh sách các bộ xử lý có hỗ trợ đồ họa Intel HD, hãy truy cập Ark.Intel.com.