Video Quy trình Bảo hành cho Bộ xử lý Intel®

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000006598

26/10/2021

Xem video này để tìm hiểu về quy trình bảo hành Intel® cho bộ xử lý Intel®: 

  • Cái gì được bảo hành theo chế độ bảo hành Intel®
  • Cách để biết liệu bộ xử lý của bạn được bảo hành hay không
  • Cách để được hỗ trợ
  • Cách kiểm tra tính đủ điều kiện bảo hành bằng công cụ trực tuyến của chúng tôi

 

 

Thời gian Các Chủ Đề
00:18  Sự khác biệt giữa Bộ xử lý Intel® Boxed và Khay 
01:08  Phụ kiện Bộ xử lý đóng hộp và phạm vi bảo hành   
01:52  Phụ kiện Bộ xử lý đóng hộp Trung Quốc và phạm vi bảo hành
03:05  Làm việc với Intel® Technology Provider 
03:35  Bảo hành thay thế cho Intel® Thermal Solution
03:44  Bảo hành thay thế cho Bộ xử lý Intel® Boxed 
04:28  Thông tin Bổ sung có thể cần thiết khi yêu cầu bảo hành thay thế 
04:45   Cách kiểm tra tư cách đủ điều kiện tham gia bảo hành cho bộ xử lý của bạn sử dụng công cụ trực tuyến 

 

Chủ đề liên quan
Gửi Phiếu Bảo hành
Kiểm tra Bảo hành Sử dụng Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến
Câu hỏi thường gặp về Bảo hành Bộ xử lý Intel®