Tùy chọn Hỗ trợ Khách hàng đối với các Sản phẩm Không dây Intel® đã ngưng sản xuất

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000006507

10/05/2023

Các Sản phẩm Không dây Intel® sau đây đã hoặc sẽ bị ngừng sử dụng vào ngày hỗ trợ tự phục vụ được liệt kê. Xác định bộ điều hợp không dây của bạn, sau đó kiểm tra xem bộ điều hợp của bạn có được liệt kê trong bảng dưới đây không. Các tùy chọn hỗ trợ khả dụng cho các sản phẩm đã ngừng sản xuất bao gồm:

  • Nội dung hỗ trợ kỹ thuật. Nhấp vào tên sản phẩm để tìm thư mục bài viết liên quan, bản tải xuống khả dụng và các tùy chọn tự phục vụ khác.
  • Trợ giúp từ những người dùng khác có sẵn tại Cộng đồng Hỗ trợ Intel.
Lưu ý Đại lý Dịch vụ Khách hàng của Intel sẽ không phản hồi các cuộc điện thoại, trò chuyện, diễn đàn hỗ trợ cộng đồng hoặc yêu cầu qua email đối với các sản phẩm tự phục vụ.
Cảnh báo

Vì Phần mềm này liên quan đến các sản phẩm "Kết thúc vòng đời", nó có thể chứa các lỗ hổng bảo mật. Intel không có ý định cung cấp các bản cập nhật để giảm thiểu bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong Phần mềm này, cho dù hiện đã biết hay được phát hiện ra trong tương lai. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO BAO GỒM BẢO HÀNH VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, KHÔNG VI PHẠM HOẶC SỰ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Intel không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác trong Phần mềm.

Tên Bộ điều hợp Không dây Trình điều khiển mới nhất Hỗ trợ tự phục vụ bắt đầu

Intel® Wireless-AC 8265 Băng Tần Kép

Bộ Intel® Wireless-AC 8265 Băng Tần Kép dành cho Máy tính để bàn

Wi-Fi

Bluetooth

Ngày 31 tháng 12 năm 2023
Intel® Wireless-AC 8260 Băng Tần Kép

Wi-Fi

Bluetooth

Ngày 31 tháng 12 năm 2023
Intel® Wireless-AC 7265 Băng Tần Kép (Phiên bản C) N/A Ngày 31 tháng 12 năm 2022
Intel® Wireless-N 7265 Băng tần kép (Phiên bản C) N/A Ngày 31 tháng 12 năm 2022
Intel® Wireless-N 7265 (Phiên bản C) N/A Ngày 31 tháng 12 năm 2022
Intel® Wireless-AC 7260 Băng Tần Kép N/A Ngày 31 tháng 12 năm 2022
Intel Wireless-AC® 7260 Băng Tần Kép dành cho Máy tính để bàn N/A Ngày 31 tháng 12 năm 2022
Intel® Wireless-N Băng tần kép 7260 N/A Ngày 31 tháng 12 năm 2022
Intel® Wireless-N 7260 N/A Ngày 31 tháng 12 năm 2022
Intel® Wireless-AC 3160 Băng Tần Kép N/A Ngày 31 tháng 12 năm 2022
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 N/A Ngày 30 tháng 11 năm 2017
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 N/A Ngày 30 tháng 11 năm 2017
Intel® Centrino® Wireless-N 135 N/A Ngày 30 tháng 11 năm 2017
Intel® Centrino® Wireless-N 105 N/A Ngày 30 tháng 11 năm 2017
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 N/A Ngày 30 tháng 11 năm 2017
Intel® Centrino® Advanced-N 6205
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 cho Máy tính để bàn
N/A Ngày 30 tháng 11 năm 2017
Bảng điều khiển Intel® My WiFi N/A Ngày 14 tháng 8 năm 2017
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 N/A Ngày 16 tháng 9 năm 2016
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 N/A Ngày 16 tháng 9 năm 2016
Intel® Centrino® Wireless-N 2200
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 cho Máy tính để bàn
N/A Ngày 16 tháng 9 năm 2016
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 N/A Ngày 16 tháng 9 năm 2016
Intel® Centrino® Advanced-N 6200 N/A Ngày 16 tháng 9 năm 2016
Intel® Centrino® Wireless N-130 N/A Ngày 16 tháng 9 năm 2016
Intel® Centrino® Wireless N-100 N/A Ngày 16 tháng 9 năm 2016
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 N/A Ngày 16 tháng 9 năm 2016
Intel® Centrino® Wireless-N 1000 N/A Ngày 16 tháng 9 năm 2016
Kết Nối Intel® WiFi 5300 N/A Ngày 1 tháng 6 năm 2016
Kết Nối Intel® WiFi 5100 N/A Ngày 1 tháng 6 năm 2016
Intel® WiMAX/Kết Nối WiFi 5350 N/A Ngày 1 tháng 6 năm 2016
Intel® WiMAX/Kết Nối WiFi 5150 N/A Ngày 1 tháng 6 năm 2016
Kết Nối Intel® WiFi 4965AGN N/A Ngày 31 tháng 12 năm 2013
PRO/Không Dây Intel® 3945ABG N/A Ngày 31 tháng 12 năm 2013
PRO/Không Dây Intel® 2915 ABG N/A Ngày 31 tháng 12 năm 2009
PRO/Không Dây Intel® 2200BG N/A Ngày 31 tháng 12 năm 2009