Phần mềm Intel® Smart Connect Technology sẽ không được cài đặt do chứng nhận đã hết hạn

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000006451

06/09/2019

Chứng nhận đã hết hạn trong trình cài đặt cho các phiên bản cũ hơn của phần mềm Intel® Smart Connect Technology sẽ ngăn không cho nó cài đặt. Vấn đề này chỉ áp dụng cho các phiên bản trước khi 4.2.41.2633.
 

Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách cài đặt phần mềm công nghệ kết nối Intel Smart Connect mới nhất được tìm thấy trong Trung tâm tải xuống.