Không có tùy chọn để tạo ra một ổ đĩa khôi phục cho bộ điều khiển có hỗ trợ Intel® Rapid Storage Technology

Tài liệu

Xử lý sự cố

000006450

24/02/2017

Vấn đề là gì?

Tôi không thể tạo ra một ổ đĩa khôi phục mặc dù hệ thống của tôi có một bộ điều khiển hỗ trợ Intel® Rapid Recover Technology.

Tôi không thấy bất kỳ tùy chọn nào để tạo ra một ổ đĩa khôi phục trong giao diện người dùng.

Không có tùy chọn để tạo ra một ổ đĩa khôi phục trong ROM tùy chọn.
 

Cách khắc phục

Intel® Rapid Recover Technology (Intel® RRT) yêu cầu hỗ trợ trong trình điều khiển và ROM tùy chọn. Tính năng này sẽ không khả dụng nếu ROM tùy chọn bao gồm hỗ trợ công nghệ khôi phục nhanh của Intel không được tích hợp vào BIOS hệ thống. Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn để biết thêm thông tin.