Tính năng Hoán đổi Nóng cho Giao diện Bộ điều khiển Máy chủ Nâng cao (AHCI) Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST)

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000006447

02/12/2022

Hoán đổi nóng là một tính năng được hỗ trợ bởi Giao diện Bộ điều khiển Máy chủ Nâng cao (AHCI) Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST). Trao đổi nóng cho phép các thiết bị được gỡ bỏ và chèn trong khi hệ thống đang chạy.

Lưu ýTính năng này không được hỗ trợ với Intel® Optane™ lượng bộ nhớ lớn.

Để tận dụng sự hoán đổi nóng, bạn cần những điều sau:

 

  • Intel RST mềm
  • Các nhà sản xuất OEM/bo mạch chủ phải kích hoạt chính xác chức năng hoán đổi nóng trong BIOS hệ thống
  • Chipset Intel® sử dụng hub bộ điều khiển hỗ trợ AHCI