Ổ đĩa RAID bị suy thoái sẽ không dựng lại sau khi không thể thay thế ổ cứng không thành công

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000006418

29/09/2017

Tôi đang nhìn thấy những gì?

Tôi thay thế một ổ đĩa cứng RAID không thành công với ổ cứng mới, nhưng nó không được xây dựng lại.

Tại sao tôi nhìn thấy nó?

Hiện tượng này được mong đợi. Bắt buộc phải thực hiện hành động của người dùng.

Cách khắc phục

Sử dụng các bước sau để bắt đầu xây dựng lại một ổ đĩa RAID bị suy thoái sau khi thay thế ổ cứng không thành công bằng ổ cứng mới có kích thước bằng hoặc lớn hơn.

  1. Bật hệ thống.
  2. Mở giao diện người dùng Intel® Rapid Storage Technology. Sau khi hệ điều hành đang chạy, nhấp vào Intel RST trong menu bắt đầu hoặc nhấp chuột phải vào biểu tượng khay Intel RST và nhấp vào Intel RST.
  3. Nhấp vào xây dựng lại vào đĩa khác.
  4. Chọn ổ cứng mới.
  5. Nhấp vào xây dựnglại.