Không thể xem giá trị S.M.A.R.T. sau khi thiết lập ổ đĩa RAID

Tài liệu

Xử lý sự cố

000006374

30/08/2017

Không thể xem giá trị S.M.A.R.T. của ổ đĩa cứng sau khi thiết lập ổ đĩa RAID sử dụng Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST).

Các giá trị S.M.A.R.T. được báo cáo là S.M.A.R.T. Alerts bằng giao diện người dùng và biểu tượng khay Intel RST.

 
S.M.A.R.T.Tự giám sát, phân tích và báo cáo công nghệ được sử dụng để phát triển các ổ đĩa và hệ thống phần mềm tự động giám sát và báo cáo sức khỏe ổ đĩa.