Báo cáo hệ thống cho Intel® Rapid Storage Technology

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000006351

24/02/2017

Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) tạo ra một báo cáo bao gồm thông tin về hệ thống con của bộ lưu trữ, cấu hình thiết bị vật lý và logic, v.v. Thông tin này rất hữu ích khi khắc phục sự cố.
 

Xem báo cáo hệ thống
Để xem báo cáo hệ thống, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Mở giao diện người dùng công nghệ lưu trữ nhanh Intel (bắt đầu các chương trình > ≫ intel > Intel® Rapid Storage Technology).
  2. Nhấp vào biểu tượng Trợ giúp .
  3. Nhấp vào biểu tượng báo cáo hệ thống .
 

Lưu báo cáo hệ thống
Để lưu báo cáo hệ thống, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Mở giao diện người dùng công nghệ lưu trữ nhanh Intel (bắt đầu các chương trình > ≫ intel > Intel® Rapid Storage Technology).
  2. Nhấp vào biểu tượng Trợ giúp .
  3. Nhấp vào biểu tượng báo cáo hệ thống .
  4. Nhấp vào lưu.