Hỗ trợ Intel® Active Management Technology

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000006324

13/02/2020

Làm cách nào để gửi vé cho các vấn đề Intel® Active Management Technology?
Bạn có thể gửi và quản lý vé hỗ trợ riêng của mình tại Intel® Business support. Sau khi bạn hoàn thành một hình thức ghi danh ngắn gọn, các kỹ sư của Intel xử lý trực tiếp vé của bạn. Bạn có thể theo dõi trạng thái của vé mở và xem lịch sử của những chiếc máy trước đó.

Nếu tôi chọn không đăng ký thì bạn phải làm gì?
Nếu bạn chọn không đăng ký, bạn có thể tham gia vào Trung tâm chuyên gia™ của Intel® vPro để chia sẻ kiến thức và cộng tác về các vấn đề thường gặp.

 

Lưu ýCác kỹ sư của Intel không hỗ trợ cộng đồng này; do đó, đăng ký được khuyến khích cao.