Tư vấn sản phẩm dành cho Intel® Active Management Technology

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000006278

07/03/2019

Nếu bạn đang sử dụng các sản phẩm quản lý cấu hình CNTT với sự hỗ trợ dành cho Intel® AMT, một sự thay đổi trong phiên bản 9,0 có thể ảnh hưởng đến bạn. Intel® Core™ thế hệ thứ 4 của bộ xử lý™ vPro với Intel® AMT Phiên bản 9,0 trong 2013.
 

Nhấp vào hoặc chủ đề để biết thêm chi tiết:

 
Đặc biệt là khác nhau gì về nền tảng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 4 của Intel với Intel® AMT? Nền tảng bộ xử lý Intel® Core™ trước thế hệ thứ 4 với Intel® AMT hỗ trợ giao thức truyền thông giao thức truy cập đối tượng đơn giản (SOAP) EOI. Bắt đầu từ Intel® AMT 3,2, một giao thức tiêu chuẩn ngành để quản lý ngoài băng tần đã được thông qua. Giao thức đó là WS-Management (WS-MAN). Intel hỗ trợ cả hai giao thức từ Intel® AMT 3,2 cho đến 8. x. Các kế hoạch để loại bỏ các giao thức EOI cũ đã được nêu trong 2009 với Intel® AMT 9. x như thế hệ đầu tiên mà chỉ hỗ trợ các giao thức WS-MAN.
Làm cách nào để biết tôi có bị ảnh hưởng không? Một số sản phẩm quản lý cấu hình CNTT chưa thực hiện chuyển tiếp sang WS-MAN cho Intel® AMT. Các sản phẩm này có thể yêu cầu khách hàng thực hiện nâng cấp lên sản phẩm quản lý cấu hình của họ. Nâng cấp này được thực hiện để duy trì khả năng tương thích với các nền tảng mới bắt đầu từ bộ xử lý™ thế hệ thứ 4 Intel® Core™ vPro. Kiểm tra với ISV của bạn để xem có cần nâng cấp để duy trì khả năng tương thích hay không.
Thay đổi này ảnh hưởng như thế nào đến trải nghiệm của tôi? Nếu bạn đang sử dụng một sản phẩm quản lý cấu hình CNTT không bị ảnh hưởng, không có sự thay đổi nào về trải nghiệm của bạn. Nếu bạn đang sử dụng một sản phẩm quản lý cấu hình CNTT yêu cầu nâng cấp, các thay đổi sẽ xảy ra với các quy trình kinh doanh của bạn.
Trong thời gian chờ đợi, ảnh hưởng đối với tôi là gì? Các nền tảng™ Intel® vPro hiện đã có Intel® AMT đã được cung cấp sẽ tiếp tục được quản lý bằng các sản phẩm quản lý cấu hình CNTT. Nếu bạn sở hữu nền tảng™ Intel® vPro vốn không được cung cấp Intel® AMT, hãy kiểm tra ISV của bạn để biết danh sách các tính năng Intel® AMT được hỗ trợ và các phiên bản trước cụ thể.
Tôi sẽ được hỗ trợ như thế nào? Bạn nên liên hệ trực tiếp với ISV của mình để được hỗ trợ.
Tôi có thể liên hệ với ai trong các câu hỏi hoặc để biết thêm thông tin?