Xóa bản sao RAID 1 mà không mất dữ liệu

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000006188

13/09/2023

Có thể xóa ổ đĩa RAID 1 (Phản chiếu) mà không làm mất dữ liệu nếu ổ đĩa RAID 1:

 • Dung lượng duy nhất trên ổ đĩa
Hoặc
 • Tập đầu tiên trong cấu hình RAID ma trận

Lưu ý
 • Ổ đĩa RAID là khi nhiều đĩa được kết hợp với nhau để trông giống như 1 ổ đĩa cho hệ điều hành. RAID 1 có nghĩa là nội dung của một ổ đĩa được sao chép sang ổ đĩa khác, vì vậy các ổ đĩa là bản sao của nhau.
 • Ví dụ, nhiều hơn một ổ đĩa RAID có thể được tạo trên hai ổ đĩa, nhưng chỉ sử dụng một phần dung lượng của mỗi ổ đĩa để xây dựng ổ đĩa. Đây được gọi là cấu hình RAID ma trận. Đọc thêm trong Phần 4.10.2
 • Mất dữ liệu có thể xảy ra nếu ổ đĩa RAID 1 là ổ đĩa thứ hai trong cấu hình RAID ma trận.
 • Không thể xóa Matrix Raid nếu không có các ổ đĩa hoặc phân vùng có sẵn khác ngoài các ổ đĩa hoặc phân vùng được sử dụng cho cấu hình RAID. Nếu không, tùy chọn Xóa sẽ không khả dụng trong công cụ Quản lý Bộ nhớ và Bộ lưu trữ Intel Optane.

Làm cách nào để xóa ổ đĩa RAID 1?

Xóa trong trường hợp này có nghĩa là tách các đĩa để hệ điều hành có thể phát hiện chúng dưới dạng các ổ đĩa riêng lẻ.

 1. Trong HĐH
  1. Mở ứng dụng Quản lý Bộ nhớ và Lưu trữ Intel Optane .
  2. Bên dưới Quản lý, bấm vào ổ đĩa cần xóa.
  3. Nhấp vào Xóa.
  4. Xem lại thông báo Cảnh báonhấp vào để xóa ổ đĩa.
 2. Trong BIOS
  1. Nhập BIOS (Thường được thực hiện bằng cách nhấn phím F2 hoặc phím Delete ).
  2. Tìm menu Intel Rapid Storage Technology
  3. Nhấp vào RAID Volumes (Khối lượng RAID).
  4. Đánh dấu ổ đĩa cần xóa.
  5. Nhấn phím Enter.
  6. Chọn Xóanhấn phím Enter.

Làm cách nào để truy cập dữ liệu sau khi tôi xóa ổ đĩa RAID 1?

Sau khi bạn xóa ổ đĩa RAID 1 hoặc đặt lại các thành viên ổ đĩa của ổ đĩa RAID 1 thành không phải RAID, bạn có thể truy cập dữ liệu của mình bằng một trong các tùy chọn sau:

 • Nếu ổ đĩa RAID 1 có hệ điều hành, hãy khởi động vào một trong các ổ đĩa.
 • Nếu ổ đĩa RAID 1 không có hệ điều hành, hãy truy cập tệp của bạn trên một trong hai ổ đĩa từ Windows*.
Chủ đề liên quan
Hướng dẫn sử dụng Intel® Rapid Storage Technology với Bộ nhớ Intel® Optane™