Tài liệu quy định dành cho bộ Intel® NUC NUC5i3MYHE

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000006167

03/02/2020

Chứng chỉ và khai báo mô tả các nhãn hiệu và thông tin về an toàn quy định cho bộ Intel® NUC NUC5i3MYHE.

Một số quốc gia nhất định có thể yêu cầu chứng nhận bổ sung không được liệt kê tại đây. Bộ Intel NUC NUC5i3MYHE là một sản phẩm L6-một bộ tích hợp bổ sung các thành phần (bộ nhớ và ổ đĩa) và hệ điều hành. Intel không cung cấp các chứng nhận bổ sung cụ thể cho các sản phẩm L6. Các tích hợp ở những khu vực đó phải cung cấp chứng nhận bắt buộc.

Chứng nhận và khai báo
Châu Úc/New Zealand ACMA RCM sDoC icon
Dung lượng: 494 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 10
Chứng nhận RoHS Bsmiicon
Dung lượng: 134 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 11
Giấy chứng nhận kiểm tra CBicon
Dung lượng: 114 KB
Ngày: ngày 2015 tháng 4
Chứng nhận EAC liên minh hải quan (Nga, Belarus, Kazakhstan)icon
Dung lượng: 297 KB
Ngày: ngày 2015 tháng 2
Tuyên bố EPEATicon
Dung lượng: 252 KB
Ngày: tháng 2015
Chứng nhận sự phù hợp của EU CE EMCicon
Dung lượng: 85 KB
Ngày: ngày 2014 tháng 12
Tuyên bố về sự phù hợp của Intel icon
Dung lượng: 79 KB
Ngày: tháng 2017
Thư biến động dành cho các sản phẩm Intel® NUC
Tuyên bố về sự phù hợp của Mdds EU CE RoHSicon
Dung lượng: 270 KB
Ngày: tháng 2015
MDDS (bảng dữ liệu khai báo vật liệu) icon
Dung lượng: 310 KB
Ngày: ngày 2016 tháng 6
Chứng nhận an toàn Mexico NOMicon
Dung lượng: 927 KB
Ngày: ngày 2016 tháng 6
Chứng nhận EMC MSIP Hàn Quốcicon
Dung lượng: 797 KB
Ngày: tháng 2015
Chứng nhận an toàn EMC BSMI của Đài Loanicon
Dung lượng: 323 KB
Ngày: tháng 2015
Chứng nhận an toàn Ukraina EMCicon
Dung lượng: 557 KB
Ngày: tháng 2015
Giấy chứng nhận tuân thủ ulicon
Dung lượng: 389 KB
Ngày: tháng 2014
Hoa Kỳ (FCC) Canada (ICES) EMC chứng nhận sự phù hợpicon
Dung lượng: 81 KB
Ngày: ngày 2014 tháng 12
Lưu ýCác tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.