What's in the Box dành cho bộ Intel® NUC NUC5PPYH

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000006102

11/12/2019

Các mục sau đây được bao gồm trong hộp:

  • Bộ Intel® NUC NUC5PPYH, với các thành phần sau đã được cài đặt:
    • Bo mạch Intel® NUC NUC5PPYB, với bộ xử lý Intel® Pentium® bị hàn N3700
    • Intel® Wireless-AC 3165 băng tần kép (được lắp đặt trong khe M. 2 2230)
    • Hai ăng-ten không dây
  • bộ điều hợp nguồn điện 19V với các tập tin đính kèm cắm vùng cụ thể
  • Giá đỡ VESA với bốn vít treo tường và hai vít khung
  • Áp phích tích hợp

Các sản phẩm sau không được bao gồm trong hộp và phải được cung cấp riêng: