Cài đặt tự động gửi nhận trong Windows * Live Mail dành cho Intel® Smart Connect Technology

Tài liệu

Khả năng tương thích

000006070

13/09/2017

Khi sử dụng Windows * Live Mail làm máy khách thư điện tử của bạn với Intel® Smart Connect Technology, bạn có thể cần phải điều chỉnh cài đặt gửi/nhận. Kết quả tốt hơn được nhìn thấy khi thiết lập chu kỳ tự động với giá trị thấp hơn, chẳng hạn như năm phút hoặc thậm chí thấp hơn một phút.

Thực hiện theo các hướng dẫn sau để thay đổi thời gian để kiểm tra các tin nhắn mới trong Windows * Live Mail.

  1. Nhấp vào Menu ≫ tùy chọn ≫ thư.
    Image indicating location of email button.
  2. Trong cửa sổ tùy chọn, nhấp vào tab chung , cuộn xuống phần gửi/nhận tin nhắn và chọn hộp kiểm kiểm tra thư mới mỗi. Thay đổi giá trị cho phút như mong muốn.
    Image of the options dialogue indicating where the "Check for new messages every" check box can be found.