Phụ tùng, danh sách phụ kiện và hướng dẫn cấu hình cho dòng Intel® Server Board S2600CW

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000006025

24/10/2019

Danh sách phụ tùng/phụ kiện và hướng dẫn cấu hình (PDF)icon
Tài liệu này là hướng dẫn tham khảo dành cho khách hàng sắp xếp các thành phần để cấu hình sản phẩm cho dòng Intel® Server Board S2600CW.

Kích thước: 2,00 MB
Ngày: ngày 2019 tháng 10
Xem xét lại: 2,6

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

Các chủ đề liên quan
Thông số kỹ thuật sản phẩm kỹ thuật Intel® Server Board S2600CW gia đình (TPS)
Intel® Bo mạch máy chủ S2600CW, Intel® S2600ST, và tích hợp hệ thống P4000M và hướng dẫn dịch vụ
Thông số kỹ thuật sản phẩm kỹ thuật Khung máy chủ Intel® P4000M