Khắc phục các vấn đề về Windows * trên que điện toán® của Intel

Tài liệu

Xử lý sự cố

000006019

23/10/2019

Chọn chủ đề có liên quan đến câu hỏi hoặc vấn đề của bạn.

Bạn đang nhìn thấy cái gì?Cách khắc phục
Một số ứng dụng Windows 8,1 * trên màn hình khởi động Windows không thể mở.Tải xuống và cài đặt bản cập nhật ứng dụng hoặc yêu cầu thay thế trong phần bảo hành.
Khi bạn làm mới hoặc đặt lại Windows 8,1 * trên Intel® Compute Stick của bạn, bạn sẽ thấy lỗi sau:
Đã có vấn đề làm mới hoặc đặt lại máy tính của bạn.
Xem vấn đề làm mới hoặc cài đặt lại Intel® Compute Stick.
Màn hình đăng nhập Windows * xuất hiện khi bạn khởi động Intel® Compute Stick lần đầu tiên.
Màn hình đăng nhập yêu cầu mật khẩu cho người dùng khác.
Để khắc phục sự cố này, Hãy đặt lại hệ thống về mặc định của nhà sản xuất.
Các chủ đề liên quan
Hướng dẫn sử dụng cho Intel® Compute Stick
Các hệ điều hành được hỗ trợ dành cho que điện toán® của Intel
Liên kết hỗ trợ cho que điện toán Intel®