Màn hình đăng nhập Windows* xuất hiện khi Khởi động đầu tiên cho Intel® Compute Stick

Tài liệu

Xử lý sự cố

000005987

27/01/2021

Bạn đang gặp phải vấn đề gì?

Màn hình đăng nhập Windows* có thể xuất hiện khi bạn Intel® Compute Stick máy tính mới nhất. Màn hình đăng nhập yêu cầu mật khẩu cho Người dùng khác.

Cách khắc phục

Để giải quyết vấn đề này, đặt lại hệ thống về mặc định của nhà sản xuất:

  1. Hãy tháo thẻ SD nếu có cài đặt.
  2. Nhấn F8 khi bạn thấy dấu nhắc này trong khi khởi động: F8 để kích hoạt Windows 8.1* Chế độ khôi phục.
  3. Chọn Xử lý sự cố.
  4. Chọn Đặt lại máy tính củabạn , sau đó chọn Tiếp theo.
  5. Chọn Chỉ cần xóa tệp của tôi.
  6. Chọn Đặt lại để bắt đầu quá trình khôi phục.

Nếu các bước sau không giải quyết được vấn đề, hãy thay thế Intel® Compute Stick: