Thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho que điện toán Intel®

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000005985

14/11/2019

Tìm đặc điểm kỹ thuật sản phẩm (TPS), thông số kỹ thuật Cập Nhật, hoặc errata cho que điện toán Intel®. Khi các thay đổi về thông số kỹ thuật xảy ra, phiên bản mới sẽ được phát hành.

Mô hình Intel® Compute StickThông số kỹ thuật sản phẩm
Intel® Compute Stick STK2m3W64CC
Intel® Compute Stick STK2mv64CC
Intel® Compute Stick STK2m364CC
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Dung lượng: 848 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 10
Xem xét lại: 4
Intel® Compute Stick STK1AW32SC
Intel® Compute Stick STK1A32SC
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Dung lượng: 787 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 10
Xem xét lại: 8
Intel® Compute Stick STCK1A32WFC
Intel® Compute Stick STCK1A8LFC
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Dung lượng: 857 KB
Ngày: ngày 2015 tháng 9
Xem xét lại: 1